INFO 04. Dodatkowe statusy rezerwacji
Dodatkowe statusy rezerwacji działają niezależnie od domyślnych statusów, znajdujących się w oknie rezerwacji.
Możesz je wykorzystać na wiele sposobów - do oznaczania niestandardowych źródeł rezerwacji, wewnętrznych sposobów rozliczeń, itp.


***** Tworzenie dodatkowych statusów rezerwacji *****

Krok 1. Otwórz okno dowolnej rezerwacji pojedynczej.
Krok 2. Przejdź do zakładki "Dodatkowy status rezerwacji".
Krok 3. Naciśnij przycisk "Edytuj statusy rezerwacji".Krok 4. W polu "Nazwa" wprowadź nazwę statusu.
Krok 5. W polu "Numer porządkowy" wpisz pozycję statusu na liście dodatkowych statusów (kolejność wyświetlania).
Krok 6. Wybierz kolor dodatkowego statusu rezerwacji.
Krok 7. Naciśnij przycisk "Dodaj". Status zostanie dodany do listy po prawej stronie.
Krok 8. Zapisz zmiany. Status będzie dostępny na liście dodatkowych statusów.Aby zmodyfikować dodatkowy status rezerwacji, zaznacz go na liście (A). Następnie wprowadź poprawki (B) i naciśnij przycisk "Popraw" (C).Aby usunąć dodatkowy status rezerwacji, zaznacz go na liście (D) i naciśnij przycisk "Usuń" (E).
***** Status wyższego poziomu uprawnień *****

W oknie edycji dodatkowych statusów rezerwacji znajdziesz także opcję "Status wyższego poziomu uprawnień".
Jeżeli ją zaznaczysz, aktualnie edytowany dodatkowy status rezerwacji zostanie oznaczony jako "status wyższego poziomu".

Co to oznacza? Odpowiedź jest ściśle powiązana z niedawno zaktualizowanymi uprawnieniami użytkowników w KWHotel v.0.47.
Dla sekcji "Rezerwacje" dodane zostało uprawnienie "Wyższy poziom uprawnień".Jeżeli jest ono włączone (kolor zielony), użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość wybrania dodatkowego statusu rezerwacji wyższego poziomu i zapisanie go w oknie rezerwacji.
W przypadku gdy użytkownik nie spełnia tego kryterium, zostanie wyświetlony komunikat o braku stosownych uprawnień. Możesz więc utworzyć specjalnie statusy rezerwacji, który zaznaczy jedynie wskazana grupa użytowników.


***** Wyświetlanie dodatkowych statusów rezerwacji na grafiku *****

Aby wyświetlić dodatkowe statusy rezerwacji na grafiku, naciśnij przycisk "Dodatkowy status rezerwacji".

UWAGA! Domyślny dodatkowy status rezerwacji jest koloru białego. Jeżeli więc Twoje rezerwacje na grafiku nagle staną się w całości białe, wystarczy przełączyć z powrotem na zakładkę "Status rezerwacji".
***** Dodatkowe statusy rezerwacji w raportach *****

Dodatkowe statusy rezerwacji możesz wykorzystać w następujących raportach i modułach:

Moduł "Księga meldunkowa" - aby uwzględnić dodatkowe statusy rezerwacji w wynikach wyszukiwania, zaznacz pole "Dod. status rezerwacji".
Więcej o module księgi meldunkowej przeczytasz tutaj.

Raport "Szczegóły rezerwacji" - aby uwzględnić dodatkowe statusy rezerwacji w wynikach wyszukiwania, przejdź do zakładki "Ustawienia raportu" i zaznacz pole "Dodatkowy_status".

60 z 118 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software