INFO 04. Jak można dodać lub usunąć informację dodatkową na dokumencie?
Tekst zmieniający się na każdym dokumencie: należy wykorzystać pole "Uwagi" (w prawej dolnej części okna tworzenia dokumentu) i zaznaczyć "Drukuj uwagi". Pojawią się one na dokumencie.

Informacje automatyczne: dodatkowo w polu Uwagi mogą pojawiać się pewne zmienne, które będą generowane automatycznie. Należy je wybrać w menu Narzędzia > Konfiguracja > Faktury > Strona 2 > Wprowadź domyślny opis w uwagach na fakturze. Zmienne do wyboru to:
- data od / data do
- nazwa pokoju/ typ pokoju
- imię / nazwisko gościa
- ID rezerwacji
- liczba osób dorosłych / liczba osób z pozostałych grup
- ID klienta
- ID rezerwacji online

Tekst niezmienny: należy zmodyfikować formatkę dokumentu w formacie .frx. Zmiany mogą zostać wprowadzone własnoręcznie zgodnie z instrukcjami (formatki .frx działają tak samo dla potwierdzeń, jak i dokumentów księgowych): Modyfikacja formatek
lub zlecone naszemu technikowi (opcja dodatkowo płatna).
64 z 125 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software