INFO 2. Sortowanie wybranej kolumny w raporcie
W celu posortowania wybranej kolumny w raporcie opartym o technologię FastReport należy w oknie z wybranym raportem 
wybrać opcję Konfiguracja -> Edytuj szablon


Następnie klikamy dwukrotnie po lewej stronie na wybraną sekcję zawierającą wiersz z danymi tabeli, którą chcemy posortować -> Sortowanie -> 
a następnie wybieramy wiersz po którym chcemy aby nasz raport był posortowany


Kolejnym krokiem jest zapisanie zmodyfikowanego raportu i ponowne odświeżenie widoku raportu za pomocą klawisza 'Generuj' 
Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software