07.4 Edycja treści wiadomości i jej załącznika (tzw. szablony)

Niniejszy artykuł jest częścią poprzedniej Bazy Wiedzy KWHotel. Aby przejść do aktualnej Bazy Wiedzy 2.0, KLIKNIJ TUTAJ

Okno edycji szablonu składa się z dwóch zakładek - “Treść” oraz “Załącznik”.


Jako treść swojej wiadomości, możesz wykorzystać następujące formaty:

1)
Plik .FRX: format, który możesz edytować we wbudowanym programie Fast Report.
Omówienie edycji plików .FRX znajdziesz tutaj.

2) Wiadomość SMS (aby wysyłać wiadomości SMS, wymagane jest posiadanie modułu "Integracja z SMSapi”).
Korzystając z opcji “Treść wiadomości”, możesz przygotować treść SMSa.
Możesz także wykorzystać zawarte tam zmienne, aby system automatycznie uzupełniał dane podczas wysyłki.

Przykład: Witaj {guest_name_short}! Twoja rezerwacja o ID {reservationId} została potwierdzona.
Wynik: Witaj Jan! Twoja rezerwacja o ID 8453 została potwierdzona.

3) Plik HTML / XML: pozwala na stworzenie wiadomości, korzystając z prostego edytora HTML. 

Dostępne są tutaj następujące przyciski:
ZAŁADUJ PLIK: kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie katalogu programu KWHotel, przechowującego pliki .HTML. Wybierz interesujący Cię plik i naciśnij "Otwórz".
EDYTUJ PLIK: kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie edytora HTML, w którym możesz zmodyfikować wczytany przez Ciebie szablon HTML.
NOWY PLIK: kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie edytora HTML, w którym możesz utworzyć nowy szablon, w oparciu o wybrany przez Ciebie plik.

Podczas edycji wiadomości w edytorze HTML, możesz wykorzystać zawarte tam zmienne,
aby system automatycznie uzupełniał dane podczas wysyłki.

Przykład: Witaj {{Customer.Name}}! Twoja rezerwacja o numerze {{Stay.ReservationID}} została potwierdzona.
Wynik: Witaj Jan! Twoja rezerwacja o numerze 8453 została potwierdzona.

4) Treść: pozwala na wpisanie prostej wiadomości tekstowej, która zostanie wysłana do gościa.
Korzystając z opcji “Treść wiadomości”, możesz przygotować jej treść. Możesz także wykorzystać zawarte tam zmienne, aby system automatycznie uzupełniał dane podczas wysyłki.

Przykład: Witaj {guest_name_short}! Twoja rezerwacja o ID {reservationId} została potwierdzona.
Wynik: Witaj Jan! Twoja rezerwacja o ID 8453 została potwierdzona.

5) URL: pozwala wprowadzić adres URL, który będzie wyświetlany przez program KWHotel.
Sposoby wyświetlania informacji zawartych w danym adresie URL zostały opisane tutaj.
Korzystając z przycisku “Treść wiadomości”, należy wprowadzić JEDYNIE adres URL, który zamierzasz wykorzystać.Poniższa animacja .GIF prezentuje przykładowe sposoby uzupełnienia formatów SMS, HTML i URL.
Format .FRX został pominięty, ponieważ instrukcja edycji tego formatu zawarta jest tutaj.
Format “Treść” natomiast działa na takiej samej zasadzie, jak zaprezentowany poniżej “SMS”.

Jako załącznik wiadomości, możesz wykorzystać następujące formaty:

1) Plik .FRX: format, który możesz edytować we wbudowanym programie Fast Report.
Omówienie edycji plików .FRX znajdziesz tutaj.

2) Plik .RDLC: starsza wersja formatek dokumentów, używana w poprzednich wersjach KWHotel.
Jej edycja jest możliwa jedynie z pomocą zewnętrznego programu Microsoft Visual Studio.

3) Dowolny plik: pozwala na załadowanie dowolnego pliku (na przykład regulaminu obiektu, w formacie .PDF).

4) Plik POST: pozwala na załadowanie plików typu POST.Po zakończeniu edycji szablonu, naciśnij przycisk “Zapisz”.
Powrócisz do okna edycji wysyłki wiadomości, o którym szerzej pisaliśmy tutaj.


44 z 84 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software