Synchronizacja z zewnętrznym oprogramowaniem gastronomicznym
KWHotel zsynchronizowany jest z najpopularniejszymi programami gastronomicznymi - FoodsoftBistro firmy SymplexVision POS (Polcom)POSbistro oraz FisPOS firmy Flashcom

Dzięki synchronizacji naszego systemu hotelowego z systemem gastronomicznym Partnera przy meldowaniu gościa w obiekcie noclegowym w programie KWHotel, automatycznie zostaje otwarty rachunek w programie gastronomicznym. Klienci mogą dowolnie korzystać z usług gastronomicznych, które doliczane będą do rachunku i przesyłane do programu KWHotel. Przy wyjeździe klienta w programie KWHotel może zostać wystawiony rachunek zbiorczy na wszystkie usługi i produkty.  

Opłata za połączenie jest jednorazowa (aktualny Cennik) - dotyczy aktualnej wersji synchronizacji. 

Istnieje również możliwość oprogramowania integracji z niewymienionymi wyżej programami gastronomicznymi. Tego rodzaju integracje realizujemy na zlecenie naszych Klientów - z partnerami otwartymi na współpracę. Podlegają one indywidualnej wycenie po przesłaniu dokumentacji wybranego programu.
11 z 24 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Help Software