Lekcja 20 - Jak działa kolejka synchronizacyjna API
 

Kolejka synchronizacyjna API wyświetla i przetwarza zapytania synchronizacyjne, które wysyłamy
do Booking.com, YieldPlanet i wszystkich innych partnerów synchronizacyjnych.

Aby otworzyć kolejkę, kliknij przycisk KWHotel API, zlokalizowany na dolnym pasku KWHotel.
KOLEJKA SYNCHRONIZACYJNA API - WYGLĄD OKNA

Okno kolejki podzielone jest na kolumny. Zawierają one następujące informacje:

1. Data utworzenia - informuje o tym, kiedy zapytanie zostało utworzone
2. Channel manager - informuje o tym, którego channel managera dotyczy dane zapytanie
3. Typ zapytania - określa, z jakiego rodzaju zapytaniem mamy do czynienia. Wyróżnia się następujące typy zapytań:

Get bookings - pobiera rezerwacje
Check and correct - sprawdza różnice dostępności
Availability - przesyła dostępność
Send rates - przesyła ceny
Availability corrector - przesyła korektę po wykryciu przez program różnic w dostępności 
(po użyciu klawisza Wyślij ponownie prawidłową dostępność w raporcie różnic)

4. Wiadomość - wyświetla status danego zapytania (np. pending - przetwarzanie zapytania).

Jeżeli zapytania są przetwarzane poprawnie, okno powinno zostać wyczyszczone automatycznie.
Możesz sprawdzić poprawne działanie kolejki, korzystając z przycisku Pobierz rezerwacje.
System wyśle wówczas zapytanie do partnera i jeżeli nie napotka problemu, zapytanie zostanie samodzielnie usunięte z kolejki.

Jeżeli jakiekolwiek zapytanie przez dłuższy czas nie znika z kolejki, możesz je zaznaczyć i nacisnąć klawisz Wykonaj zapytanie, co spowoduje szybszą wysyłkę.

W przypadku gdy zapytania nie znikają z kolejki, zaznacz je i użyj klawisza Usuń zapytanie.
Kiedy usuniesz wszystkie zapytania, spróbuj ponownie pobrać rezerwacje.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli występowały przejściowe problemy w synchronizacji, a zapytania nie zniknęły samodzielnie po naprawieniu sytuacji po stronie partnera.

KOLEJKA SYNCHRONIZACYJNA API - DODATKOWE FUNKCJE

Aby otworzyć dodatkowe funkcje kolejki, naciśnij ikonę zielonego zegara (prawy górny róg okna).

Znajdziesz tu następujące opcje:

Pobierz - działa w taki sam sposób jak klawisz Pobierz rezerwacje.

Sprawdź - wywołuje narzędzie, które wykrywa różnice w dostępności pomiędzy KWHotel a partnerami.
Jeżeli po użyciu tego przycisku zapytanie zniknie, a na ekranie nie pojawi się raport różnic, Twoja synchronizacja działa w pełni poprawnie.
Zapytanie Check and correct wysyłane jest automatycznie co 12 godzin, aby na bieżąco monitorować dostępność i rezerwacje w Twoim obiekcie.W przypadku pojawienia się raportu różnic, należy skorzystać z przycisku Wyślij ponownie prawidłową dostępność.
Jeżeli raport różnic pojawia się notorycznie, wymagane jest sprawdzenie poprawności synchronizacji.
Szerzej o diagnozowaniu problemów z synchronizacją dowiesz się w kolejnej lekcji.


✅ Potrzebujesz wsparcia lub chcesz, abyśmy ustawili wszystko za Ciebie? Zamów konsultację tutaj


1 z 2 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software