INFO 09. Do czego służy „Filtr rezerwacji grupowych” w oknie głównym?
Filtr pokazuje tylko rezerwacje grupowe na grafiku (pojedyncze zostają ukryte). Po kliknięciu na jedną rezerwację, zostaną podświetlone wszystkie rezerwacje należące do danej rezerwacji grupowej.
12 z 14 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Customer Support Software