06. Przypisywanie wpłat do konretnych towarów i usług w rezerwacji
UWAGA! Jest to funkcja dostępna w wersji 0.47.157 lub wyższej.

KWHotel pozwala przypisać wpłatę do konkretnych towarów i usług w rezerwacji,
a następnie wystawić do niej fakturę końcową.


1) Kiedy pojawia się okno przypisywania wpłat do towarów i usług?

Okno pojawia się w momencie wpisania niepełnej kwoty do pola "Wpłata" lub "Zaliczka".
Następnie przechodzimy do sekcji Dokumenty > Wystaw fakturę końcową.

Okno NIE pojawi się w następujących przypadkach:
- gdy w polach "Wpłata" lub "Zaliczka" widnieje wartość 0,
- gdy wprowadzona zostanie pełna kwota za rezerwację
- gdy spróbujesz wystawić fakturę zaliczkową.

2) Jak wygląda i funkcjonuje okno przypisywania wpłat?A) Tutaj znajdziesz wszystkie towary i usługi, które nadal wymagają rozliczenia.
Każdy towar ma podaną także ilość sztuk oraz kwotę brutto.

B) Ilość sztuk towaru, którą chcesz aktualnie rozliczyć.
C) Przyciski pozwalające przenosić towary na jedną lub drugą stronę kolumny.
Lewa strona: towary i usługi wymagające rozliczenia
Prawa strona: towary i usługi, które chcesz teraz rozliczyć fakturą

D) Pole "Wpłata" wskazuje kwotę aktualnie wpłacaną przez klienta.
Są to więc wartości pobierane z pól "Wpłata" i "Zaliczka" w oknie rezerwacji.

E) Pole "Kwota do rozdysponowania" pokazuje wartość aktualnie wpłaconej kwoty,
którą wciąż musisz jeszcze rozdysponować pomiędzy towary i usługi.

F) Pole "Do rozliczenia rez. brakuje: informuje o tym, jaką kwotę gość wciąż musi dopłacić,
aby w całości rozliczyć swoją rezerwację.

G) Po rozdysponowaniu całości kwoty, kliknięcie przycisku "Utwórz dokument"
przeniesie Cię do okna tworzenia faktury.


Kolejność działań:

Krok 1. Wprowadź kwotę w oknie rezerwacji (pola "Wpłata" lub "Zaliczka").
Krok 2. Przejdź do sekcji Dokumenty > Faktura > Faktura końcowa.
Krok 3. Zaznacz pierwszy towar lub usługę, którą chcesz rozliczyć.
Krok 4. Wprowadź ilość sztuk do rozliczenia.
Krok 5. Naciśnij przycisk "Dodaj wybrane >>>".

Powtórz krok 5. dla wszystkich towarów i usług, które chcesz rozliczyć bieżącą wpłatą.
Po zakończeniu pracy, naciśnij przycisk "Utwórz dokument".

KWHotel zapamięta, które towary i usługi (oraz ile ich sztuk) już rozliczyłeś.
Gdy ponownie znajdziesz się w oknie przypisywania wpłat, kolumna po lewej
stronie będzie już odpowiednio zaktualizowana.


Video instruktażowe znajdziesz poniżej.

53 z 122 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software