Lekcja 11 - Jak tworzyć cenniki za towary
 

Aby dodać towary i drobne usługi do programu KWHotel, przejdź do modułu Dokumenty księgowe.

Na liście po lewej stronie zobaczysz sekcję Towary i usługi.


TWORZENIE GRUP ASORTYMENTU (NP. NAPOJE, POSIŁKI, USŁUGI)

Na początek przyjrzyjmy się zakładce Grupy asortymentu.
W tym miejscu możesz tworzyć kategorie, pod które przypiszesz następnie poszczególne towary.

Grupy te możesz następnie wygenerować na raporcie i sprawdzić, jakie dochody przynosiła każda z nich.

Domyślnie program KWHotel zawiera 3 grupy asortymentu:
- Inne
- Towary
- Usługi

Aby dodać kolejną kategorię, upewnij się, że jesteś w zakładce Grupy asortymentu i kliknij Dodaj nową grupę.
Wystarczy wprowadzić jej nazwę, zaznaczyć pole "Aktywny" i zapisać zmiany.


TWORZENIE ASORTYMENTU I PRZYPISYWANIE GO DO GRUPY

Aby stworzyć towar (np. kawa), upewnij się, że jesteś w zakładce Asortyment i kliknij Dodaj nowy asortyment.

Na początek wprowadzamy nazwę towaru.
Następnie przypisujemy go do odpowiedniej grupy asortymentu i sprawdzamy jednostkę miary, np. szt(uka).
Teraz uzupełniamy stawkę VAT za dany towary oraz podajemy jego cenę.
Jeżeli to wymagane, zaznacz także stawkę GTU danego towaru i zapisz zmiany.


DODAWANIE ASORTYMENTU W OKNIE REZERWACJI

Otwórz okno rezerwacji i kliknij przycisk Towary, zlokalizowany w lewym dolnym rogu okna rezerwacji.
W oknie towarów wystarczy wpisać pierwsze trzy litery poszukiwanego asortymentu, a program KWHotel
samodzielnie poda Ci możliwe rozwiązania.

PODPOWIEDŹ: Jeżeli Twój towar ma mniej niż 4 litery (np. Sok), wpisz jego nazwę i naciśnij spację.
Tak samo możesz postępować w przypadku wyszukiwania klientów (np. Kim).

Teraz wybierz z żółtej listy odpowiedni towar i kliknij go. KWHotel automatycznie wczyta go do rezerwacji.
Na koniec zapisz zmiany.


TOWARY ZDEFINIOWANE I NIEZDEFINIOWANE

Jeżeli wczytasz towar do rezerwacji powyższym sposobem, dodasz tzw. towar zdefiniowany.
Jest to więc asortyment, który został uprzednio stworzony w programie KWHotel.

Jeżeli natomiast otworzysz okno towarów i wpiszesz towar ręcznie, dodasz tzw. towar niezdefiniowany.
Dodawanie towarów niezdefiniowanych może nieść za sobą nieporządek w raportach.

Przykład:
Posiadamy towar zdefiniowany Herbata.
Recepcjonista dodaje ręcznie towar herbata.

Choć na papierze mamy do czynienia z tym samym towarem, raporty programu KWHotel pokażą dwie osobne pozycje, zaburzając statystyki.

Jeżeli chcesz zablokować recepcjonistom możliwość ręcznego wpisywania towarów, odnajdź na liście uprawnień opcję
Umożliw dodawanie towarów niezdefiniowanych (w oknie rezerwacji oraz na dokumentach księgowych) 
i wyłącz ją (powinna być oznaczona na czerwono).

Szczegółową instrukcję nadawania uprawnień znajdziesz tutaj.


✅ Potrzebujesz wsparcia lub chcesz, abyśmy ustawili wszystko za Ciebie? Zamów konsultację tutaj1 z 3 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software