Lekcja 02 - Podstawowa obsługa planów cenowych
 

W poprzedniej lekcji stworzyliśmy nowy plan cenowy. Pora zobaczyć, jak wygląda jego dalsza konfiguracja.


1. WIĘCEJ O OKRESACH DOSTĘPNOŚCI

Okres dostępności określa datę obowiązywania danego planu cenowego.
Oznacza to, że w danym okresie czasu mogę do tego planu wprowadzać ceny oraz, ewentualnie, wysyłać dostępności do portali rezerwacyjnych.

Przykładowo, w przypadku połączenia z channel managerem YieldPlanet lub ProfitRoom, hotelarze bardzo często zarządzają cenami bezpośrednio w tych systemach.
Z programu KWHotel wysyłają wówczas jedynie dostępności.

Aby wydłużyć okres dostępności, mamy dwie możliwości:

a) Dodajemy do listy kolejny okres dostępności - opcja ta przydatna jest głównie wtedy, gdy chcemy w przyszłości kopiować ceny z tego planu cenowego, 
ale tylko dla konkretnych okresów w danym roku (np. tylko na lato). W każdym innym wypadku zdecydowanie rekomendujemy opcję b)

b) Edytujemy dotychczas istniejący okres dostępności i wydłużamy go na kolejny czas (np. rok).
Wydłużenie okresu dostępności spowoduje automatyczne pojawienie się okresów cenowych na kolejny rok (z ceną 0).

Jeśli synchronizujesz tylko dostępności, wystarczy zapisać zmiany w planie cenowym. Jeżeli opcja Synchronizuj podczas zapisu jest zaznaczona, zmiany
automatycznie trafią do partnera synchronizacyjnego.

Jeżeli synchronizujesz także ceny, należy uzupełnić je w zakładce Ceny, będziemy o tym mówić już za moment.

Więcej o okresach dostępności i ich synchronizacji z portalami rezerwacyjnymi dowiesz się w lekcji 16.


2. OKNO OKRESÓW CENOWYCH

Przechodzimy do zakładki Ceny. Wygląda ona następująco:Każdy okres cenowy stanowi indywidualną pozycję na liście. Co oznaczają poszczególne kolory?
- biały: okres cenowy jest dostępny i ma wprowadzoną cenę
- pomarańczowy: okres cenowy nie ma wprowadzonej ceny
- szary: okres cenowy nie jest synchronizowany z portalami rezerwacyjnymi (nie przesyłamy na niego żadnych zmian do portali)
- czerwony: okres cenowy został zamknięty poprzez restrykcję, nie jest dostępny do rezerwacji


Domyślnie KWHotel pokazuje ceny na dany rok. 
Jeżeli chcesz przełączyć wyświetlanie na kolejne lata, odpowiednia opcja znajduje się u samej góry okna.

Istnieją dwa widoki wyświetlania cen, możesz przełączać się między nimi w lewym górnym rogu okna:
Okresy cenowe - domyślny widok, pokazuje całe okresy cenowe.
Ceny dzienne - pozwala zmieniać ceny dla pojedynczych dni.

Po lewej stronie możesz przełączać się pomiędzy okresami cenowymi dla poszczególnych typów pokoi.


3. WPROWADZANIE CEN

Wprowadzanie cen polega na tym, że podajemy programowi KWHotel informację, że w dla danego planu cenowego w okresie X będzie obowiązywać cena Y.
Aby to zrobić, klikamy przycisk Dodaj okres i ceny (aby dodać nowy okres) lub Edytuj ceny (aby edytować np. istniejący pomarańczowy okres).

Otworzy się okno edycji okresu cenowego, które wygląda następująco:Sekcja Tydzień pozwala określić długość trwania danego okresu cenowego. Jeśli edytujesz istniejący okres cenowy, opcja ta będzie zablokowana (wyszarzona).
Dodatkowo możesz zaznaczyć, w jakich dniach tygodnia będzie obowiązywać danych okres cenowy.

Pozwala to, na przykład, stworzyć osobny okres cenowy dla dni powszednich, a osobny dla sobót i niedziel.


Sekcja Cena pozwala wprowadzić cenę w ramach danego okresu cenowego.
Szczegółowe omówienie cen bazowych, cen za osobę i cen za grupy wiekowe znajdziesz w lekcji 3.


Sekcja Restrykcje pozwala wprowadzić szczegółowe ograniczenia dotyczące długości i czasu rezerwacji pobytu.
Szczegółowe omówienie restrykcji znajdziesz w lekcji 4.
.


Sekcja Ustawienia synchronizacji pozwala w dodatkowy sposób wpływać na wysyłanie informacji do portali rezerwacyjnych.

Nie synchronizuj grupy: zaznaczenie tej opcji powoduje, że KWHotel przestaje wysyłać do portali informacje dotyczące zmian w tym okresie cenowym.
Dotyczy to zarówno zmiany ceny, jak i dostępności w tym okresie czasu dla tego planu cenowego.

Obniż o: sztucznie obniża dostępność wysyłaną do portali rezerwacyjnych o wskazaną wartość.
Przykład: Obniż o 1  - mamy dwa wolne pokoje w danym typie pokoi w danym czasie, lecz KWHotel wyśle informację, że dostępny jest tylko 1 pokój dla tego planu cenowego.

Maksymalna dostępność: określa, jaką maksymalną dostępność KWHotel może wysłać w tym okresie dla danej grupy pokoi, nawet jeżeli w rzeczywistości wolnych pokoi jest więcej.
Przykład: Maksymalna dostępność 3 - mamy pięć wolnych pokoi, jednak KWHotel wyśle informację o dostępności 3 pokoi.


Gdy skonfigurujesz dany okres cenowy i zapiszesz zmiany, zostanie on dodany do listy okresów cenowych.
Pamiętaj, aby po zakończeniu prac w zakładce Ceny, zapisać cały plan cenowy. W przeciwnym razie zmiany nie zostaną zastosowane.✅ Potrzebujesz wsparcia lub chcesz, abyśmy ustawili wszystko za Ciebie? Zamów konsultację tutaj


1 z 3 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software