05. Podstawowe działania w module Fast Report

Niniejszy artykuł jest częścią poprzedniej Bazy Wiedzy KWHotel. Aby przejść do aktualnej Bazy Wiedzy 2.0, KLIKNIJ TUTAJ

DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE TEKSTU

W celu dodania tekstu w formatce należy:

1. Kliknąć w menu bocznym po lewej stronie na ikonę .

2. Kliknąć na formatce w miejscu, gdzie ma pojawić się tekst.

3. Pole można poszerzyć, przeciągając obramowanie pola tekstowego.

4. Kliknięcie szybko dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, spowoduje pojawienie się okna, gdzie należy wpisać tekst.

5. Aby edytować czcionkę, należy kliknąć na tekst i wybrać jej wygląd w górnej części okna.   

 

W celu edycji tekstu w formatce, należy dwukrotnie szybko kliknąć lewym przyciskiem myszy na tekście i w oknie wpisać poprawny tekst.

W celu usunięcia tekstu w formatce, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na tekście, a następnie wcisnąć na klawiaturze klawisz „Delete”.

 

DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE OBRAZKA

(np. logo, zdjęcia pokoju/apartamentu itp.)

W celu dodania obrazka w formatce należy:

1. Kliknąć w menu bocznym po lewej stronie na ikonę .

2. Kliknąć na formatce w miejscu, gdzie ma pojawić się obrazek.

3. Kliknięcie szybko dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, spowoduje pojawienie się okna, gdzie należy wgrać obrazek.

4. Kliknąć „Załaduj”, wybrać plik i kliknąć „Otwórz”, a następnie „Zatwierdź”.

5. Obrazek można poszerzyć, przeciągając jego obramowanie.


W celu edycji (podmiany) obrazka w formatce należy dwukrotnie szybko kliknąć lewym przyciskiem myszy na jego polu i w oknie wybrać nowy obrazek.

W celu usunięcia obrazka w formatce należy kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie wcisnąć na klawiaturze klawisz „Delete”.

 

DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE KSZTAŁTÓW

(np. tworzenie obramówki formatki itp.)

W celu dodania kształtu w formatce należy:

1. Kliknąć w menu bocznym po lewej stronie na ikonę .

2. Kliknąć na formatce w miejscu gdzie ma pojawić się kształt.

3. Kształt można poszerzyć przeciągając jego obramowanie.

 

W celu edycji kształtu w formatce należy kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie przeciągnąć jego obramowanie.

W celu usunięcia kształtu w formatce, należy kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie wcisnąć na klawiaturze klawisz „Delete”.

 

DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE TABEL

(np. tworzenie cenników itp.)

W celu dodania tabeli w formatce należy:

1. Kliknąć w menu bocznym po lewej stronie na ikonę .

2. Kliknąć na formatce w miejscu, gdzie ma pojawić się tabela.

 

Uwaga! Domyślna tabela pojawi się bez obramowania. W celu jego dodania, należy w górnej części okna kliknąć na .

3. Aby edytować tabelę należy ją zaznaczyć, klikając na Aby edytować pojedynczą komórkę należy ją kliknąć, aby się podświetliła.

4. Aby uzupełnić daną komórkę, należy szybko dwukrotnie na nią kliknąć.

5. Zmianę parametrów, np. liczbę kolumn, wyrównanie itp. można modyfikować w prawej części okna w zakładce „Właściwości” wpisując wartości, rozwijając listę lub modyfikując zmienne.

 

Omówienie podstawowych funkcji Fast Report .

Instrukcję parametrów, obsługiwanych dla formatek w ramach programu KWHotel, znajdziesz tutaj >>>.106 z 182 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software