Raport "Księga meldunkowa"

KSIĘGA MELDUNKOWA - pokazuje listę gości, którzy wyjechali z obiektu w danym przedziale czasowym.

Raport pobiera dane z grafiku, wprowadzone w oknie rezerwacji. Pokazuje podsumowanie informacji z rezerwacji pojedynczych i grupowych.

Pod tytułem, po lewej stronie, wyszczególniony jest przedział dat, na który generowany jest raport.

Uwaga! Raport pokazuje tylko zameldowanych gości. Nie pokazuje jeszcze niezameldowanych rezerwacji, a także niedojazdów.W tabelce znajdziesz następujące informacje:

  1. Lp -  liczba porządkowa
  2. Imię i nazwisko, Telefon - imię i nazwisko gościa, a także telefon, jeśli jest zapisany w danych gościa
  3. Symbol - numer bądź nazwa pokoju, możliwa do skonfigurowania w module „Wykaz pokoi”.
  4. Adres - adres gościa
  5. Data od, Data do  - data rozpoczęcia rezerwacji, data zakończenia rezerwacji
  6. Narodowość, Nr Dok. - narodowość gościa, numer dokumentu - nr dowodu lub paszportu ustawiane w edycji gościa.
  7. Nr rezerwacji - numer rezerwacji

16 z 37 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software