Historia zmian - program KWHotel
Poniżej znajdziesz historię zmian (tzw. changelog) dla programu KWHotel.
Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:

1. Wersja produkcyjna - jest to aktualnie obowiązująca stabilna wersja programu KWHotel.
Możesz ją pobrać podczas zamykania programu.

2. Wersja BETA - jest to najnowsza wersja rozwojowa programu KWHotel.
Możliwość pobrania tej wersji dostępna jest jedynie za zgodą pracownika naszej firmy.
W takim przypadku otrzymasz od nas aktualne hasło, umożliwiające pobranie wersji BETA z menu Pomoc > Aktualizuj do wersji BETA.

Aktualna wersja produkcyjna to 0.47.199.

Aktualna wersja BETA to 0.47.201.***** 0.47.201 wersja BETA *****

- Poprawiono przeliczanie cen w oknie rezerwacji przy zmianie sposobu rozliczenia.
- Poprawiono wystawianie dokumentów w rezerwacjach grupowych, oraz przeliczanie dodatkowych usług.
- Dodano nową opcję eksportu do Rewizora o nazwie "rewizor2".
- Naprawiono błąd występujący przy usuwaniu pokoi w rezerwacji grupowej.
- Zaktualizowano opis dla wersji KWHotel Plus.
- Poprawiono błędy występujące przy wystawianiu dokumentów dla rezerwacji długoterminowych.
- Poprawiono błąd wystepujący przy wystawianiu opłaty miejscowej spowodowany zbyt długim tytułem.
- Poprawiono błąd, który zmieniał kody do zamków przy modyfikacji rezerwacji z poziomu dev.kwhotel.com.
- Zaktualizowano kod kraju dla Grecji przy eksporcie dokumentów księgowych.
- Naprawiono błędy występujące przy meldowaniu klientów w rezerwacji.
- Dodano nowe parametry do liczenia Vat-u.
- Poprawiono import opłat dla rezerwacji długoterminowych.
- Zoptymalizowano czas wystawiania faktur dla rezerwacji długoterminowych, które korzystają z dodatkowych liczników.
- Poprawiono błąd z konfiguracją poczty globalnej i poczty na dev.kwhotel.com
- Dodano możliwość wysyłania wiadomości zawierające faktury do kilku użytkowników w tym samym momencie.
- Dodano mozliwość usuwania kilku pozycji opłat w rezerwacjach długoterminowych. 

***** 0.47.200 wersja BETA *****

- Dodano obsługę nowego programu gastronomicznego "Dotykacka".
- Dodano możliwość ustawienia zamków wejściowych.
- Poprawiono wysyłkę kodów do rezerwacji grupowych z zamkiem TTlock.
- Poprawiono dodawanie nowej formy płatności typ gotówkowy.
- Poprawiono podstawianie danych za parametry w szablonach potwierdzeń.
- Dodano możliwość ustawienia zamków SpaceBMS i TTlock dla usług SPA.
- Dodano możliwość programowania kart do zamków online SpaceBMS i TTlock w oknie rezerwacji.
- Dodano obsługę czytnika ACR122 dla kart NFC w oknie wydania kart do zamków.
- Dodano możliwość ustawienia domyslnych kart do zamków dla danego pokoju.
- Poprawiono działanie ustawienia "tylko ten hotel" w konfiguracji usług.
- Poprawiono wyświetlanie dostępnych planów cenowych w oknie rezerwacji.
- Poprawiono wyświetlanie newsletterów w zależności od języku programu.
- Zmieniono kolejność wyświetlania danych klienta w tabeli dla rezerwacji grupowej.
- Poprawiono działanie uprawnień dla okna rezerwacji.
- Dodano możliwość poprawy stref czasowuch dla zamków SpaceBMS.
- Dodano możliwość zmiany ilości wykonywanych zapytać po nieudanej wysyłce kodów do zamków SpaceBMS i TTlock.
- Poprawiono błąd występujący na wersji Standard związany z przenoszeniem rezerwacji.
- Poprawiono błąd związany z konfiguracją poczty.
- Poprawiono błąd powodujący wystąpienie komunikatu dotyczącego róźnicy w dostępności na booking.com


***** 0.47.199 wersja produkcyjna *****

- Zmodyfikowano eksport do programu Rewizor - wyszczególnienie sposobów płatności, export zbiorczy dokumentów.
- Dodano integrację z zamkami Dormakaba.
- Dodano integrację z MyData, greckim systemem faktur.
- Dodano eksport dokumentów do programu Symfonia ERP.
- Dodano możliwość wygenerowania pliku CSV na podstawie przefiltrowanych dokumentów.
- Dodano integrację z BaseSystem.
- Dodano nową integrację z PMS Reservations - ORA.
- Dodano możliwość zmiany daty w rezerwacjach pojedynczych podczas przenoszenia ich między obiektami.
- Dodano komunikat o braku wprowadzonego portu COM podczas konfiguracji drukarki fiskalnej.
- Dodano możliwość ustawienia wysyłki kodów do zamków TTlock na konfigurowalną ilość dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
- Dodano możliwość włączenia opcji codziennego usuwania kodów z zamków dla zakończonych rezerwacji, przy synchronizacji z zamkami TTlock.
- Dodano opcję "Automatyczne wysyłanie płatności" dla płatności tPay.
- Dodano pobieranie stawki VAT towarów i usług z konfiguracji w KWHotel dla rezerwacji pobieranych z OTA.
- Dodano możliwość przenoszenia rezerwacji między obiektami.
- Zwiększono maksymalną ilość posiłków w jednej rezerwacji do 999.
- Dodano integrację z systemem PMS ORA.
- Dodano opis dla raportu dziennego podsumowania rezerwacji.
- Dodano dokumenty frx w greckiej wersji programu.
- Zwiększono pole uwag w rezerwacjach grupowych.
- Dodano przycisk umożliwiający zmianę rezerwacji na rezerwację dokonaną na właściciela apartamentu.
- Dodano opcję konfiguracji "Kopiuj uwagi z powiązanego paragonu do uwag na fakturze"
- Dodano możliwość zmiany "out of order" na zwykłą rezerwację.
- Dodano opcję konfiguracji: "komunikat o przedłużeniu licencji".
- Dodano komunikaty zawierające powody błędu synchronizacji z OTA.
- Dodanie opcji “Min. i max. wyprzedzenie rezerwacji” w planach cenowych.
- Dodanie synchronizacji wtyczek zmapowanych z danym planem w przypadku importu planu cenowego.
- Dodano import z Harta.
- Dodano opcję preautoryzacji w terminalach Polcard.
- Dodano nową funkcjonalność: Kaucje.
- Dodano integrację z space BMS.
- Zmodyfikowano okno konfiguracji rezerwacji długoterminowych.
- Dodano status dla rezerwacji zmodyfikowanej x dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
- Zaktualizowano eksport plików JPK.
- Dodano pole “Numer konta bankowego” na etapie dodawania/edycji klienta.
- Dodano synchronizację z eRegistrationCard, możliwość wysyłania informacji dotyczących meldunku na tablet.
- Dodano automatyczne pobieranie kodów do zamków RentingLock.
- Dodano możliwość blokady wymeldowania przy braku pełnej wpłaty za rezerwację.
- Dodano możliwość wpisania stawki VAT dla opłaty miejscowej.
- Zaktualizowano formularz GUS KT-1.
- Zaktualizowano dane eksportowane do Cogisoftu.
- Dodano możliwość wyłączenia pobierania dodatków z YieldPlanet.
- Dodano podsumowanie liczby sprzątań w raporcie "Wykaz sprzątania tygodniowy".
- Dodano opcję automatycznego dodawania numeru rezerwacji w tytule przelewu dla zwrotów kaucji.
- Dodano możliwość umieszczenia informacji z zakładki "Własne" w raporcie "Wykaz sprzątania".
- Dodano nową funkcję wystawienia dokumentu "Bank wydał" z panelu kaucji.
- Dodano opcję sortowania danych w panelu kaucji.
- Dodano możliwość przenoszenia dokumentów pomiędzy rezerwacjami.
- Dodano nowe raporty: "Rozkład dnia", "Raport przychodów miesięcznych", Przypomnienia do rezerwacji”.
- Dodano funkcję otwarcia kasy w oknie stanu kasy.
- Dodano możliwość powiązania planów cenowych z typem opłat w rezerwacji długoterminowej.
- Dodano opcję automatycznego mapowania usług podczas naprawy bazy danych.
- Dodano funkcję naprawy asortymentu.
- Dodano funkcję hurtowego zaznaczania do 10 faktur jako zapłacone.
- Dodano integrację z licznikami Izarplus.
- Dodano możliwość przełączania kas w raporcie kasowym przy włączonej opcji wsparcia wielu kas.
- Zmieniono konfigurację serwera Email, na dwie opcje: Globalna konfiguracja do wysyłki automatycznych potwierdzeń, oraz konfiguracja lokalna do ręcznej wysyłki potwierdzenia.
- Dodano nowe uprawnienia: "konfiguracja administratorka", "Dane obiektu", "Konfiguracja RODO", "Panel Klienta", "Kaucje", "Raport dla właścicieli apartamentów", "Synchronizacja z centralą telefoniczną", dostęp do "Zakładka "Narzędzia"".
- Dodano parametr “Użytkownik” do Księgi Meldunkowej

***** 0.47.198 wersja BETA *****

- Naprawiono błąd spowodowany zbyt długą nazwą waluty.
- Dodano możliwość przełączania kas w raporcie kasowym przy włączonej opcji wsparcia wielu kas.
- Poprawiono generowanie raportu Revenue.
- Naprawiono błąd ucinania tekstu w mailach przy wysyłce potwierdzeń rezerwacji.
- Zaktualizowano raport przychodów miesięcznych o dokumenty nieprzypisane do rezerwacji.
- Poprawiono wysyłkę potwierdzeń automatycznych ze statusem "po modyfikacji".
- Poprawiono działanie uprawnienia "Umożliw dodawanie towarów niezdefiniowanych", które blokowało możliwość edycji zapisanej faktury.
- Zmieniono konfigurację serwera Email na dwie opcje: Globalna konfiguracja do wysyłki automatycznych potwierdzeń, oraz konfiguracja lokalna do ręcznej wysłki potwierdzeń.
- Poprawiono działanie opcji "Wyczyść spis dokumentów usuniętych".
- Poprawiono wyświetlanie dokumentów, które mają niestandardowy VAT w raporcie "Rejestr sprzedaży VAT".
- Poprawiono wyświetlanie logów w historii rezerwacji.
- Naprawiono błąd z wyświetlaniem dodatkowych statusów.
- Dodano nowe uprawnienie "Konfiguracja administratorska".
- Dodano nowe uprawnienie "Dane obiektu".
- Dodano nowe uprawnienie "Konfiguracja RODO".
- Dodano nowe uprawnienie dostępu do zakładki "Narzędzia"".
- Dodano nowe uprawnienie "Panel Klienta".
18. Dodano nowe uprawnienie "Kaucje"
19. Dodano nowe uprawnienie "Raport dla właścieli apartamentów".
20. Dodano nowe uprawnienie "Synchronizacja z centralą telefoniczną".


***** 0.47.197 wersja BETA *****

- Poprawiono raport "Przyszłych sprzątań".
- Poprawiono synchronizację z programem gastronomicznym FisPos.
- Dodano możliwośc generowania danych po formie płatności stworzonej przez użytkownika w raporcie "Formy płatności"
- Naprawiono błąd przy automatycznym generowaniu kodów do zamków SpaceBMS przy pomocy opcji "zamki online".
- Naprawiono błąd przy automatycznej wysyłce kodów do zamków TTlock przy pomocy opcji "zamki online".
- Poprawiono wysyłkę kodów zamków TTlock.
- Poprawiono generowanie linków do płatności Tpay.
- Dodano nowy raport przychodów miesięcznych.
- Zmieniono opcję "wszystkie posiłki" na "cały posiłek" w konfiguracji posiłków dla grup wiekowych.
- Poprawiono przeliczanie posiłków w oknie rezerwacji.
- Poprawiono dodawanie towarów do rezerwacji z programu Fispos.
- Poprawiono odbieranie modyfikacji rezerwacji z AirBnB.
- Poprawiono walidację adresów email.
- Dodano możliwośc generowania nowego pliku kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(4).
- Zaktualizowano raport "bilans zysków i strat" o możliwosć obliczania przychodów od kwoty netto.
- Poprawiono generowanie raportu "wybrane kryteria".
- Poprawiono błąd z wyświetlaniem kwoty "pozostało do zapłaty" po dodaniu opłaty miejscowej w oknie rezerwacji.
- Dodano możliwość zmiany wielkości tabel przy mapowaniu zamków SpaceBMS
- Usunięto błąd występujący przy usuwaniu danych istniejących rezerwacji z pozycji konfiguracji za pomocą opcji "usuń istniejące rezerwacje".
- Dodano nowy raport "przypomnienia do rezerwacji".
- Poprawiono automatyczną wysyłkę potwierdzeń.
- Poprawiono wyświetlanie logów z wysłanych maili.
- Poprawiono pobieranie cen z YieldPlanet.
- Poprawiono generowanie raportu "rozkład dnia".
- Poprawiono eksport pliku do Optimy.
- Usunięto błąd przy dodawaniu usług.


***** 0.47.182 wersja BETA *****


- Dodano możliwość zmiany daty w rezerwacjach pojedynczych podczas przenoszenia ich pomiędzy obiektami.
- Dodano komunikat o braku wprowadzonego portu COM podczas konfiguracji drukarki fiskalnej.
- Dodano możliwość ustawienia wysyłki kodów do zamków TTlock na konfigurowalną ilość dni przed rozpoczęciem rezerwacji.
- Dodano możliwość włącznia opcji codziennego usuwania kodów z zamków dla zakończonych rezerwacji, przy synchronizacji z zamkami TTlock.
- Dodano pobieranie stawki VAT towarów i usług z konfiguracji w KWHotel dla rezerwacji pobieranych z OTA.
- Dodano opcję "Automatyczne wysyłanie płatności" dla płatności tPay.


- Zmieniono sposób wyświetlania raportu Opłat Miejscowych.


- Usprawniono wysyłkę załączników PDF w potwierdzeniach rezerwacji.
- Usprawniono wysyłkę potwierdzeń rezerwacji z ustawionymi statusami płatności.
- Usprawniono wysyłkę potwierdzeń rezerwacji utworzonych przez Booking Engine.
- Usunięto błąd powodujący zerowanie cen w oknie rezerwacji przy wpisywaniu wpłaty / zaliczki.

- Usprawniono wyświetlanie formatek potwierdzeń rezerwacji dla rezerwacji długoterminowych i grupowych. 
Do tej pory wyświetlane były wszystkie formatki. Teraz będą wyświetać się tylko te, które są przypisane do danej grupy pokoi lub takie, które nie są przypisane do żadnej.

- Usprawniono zliczanie posiłków przy wyświetlonym komunikacie o ich maksymalnej możliwej dostępności w oknie rezerwacji.

- Usprawniono wyświetlanie pokoi przy zmianie grupy pokoi w rezerwacji. 
Do tej pory wyświetlane były pokoje z grupy, do której była przypisana rezerwacja oraz pokoje z nowo wybranej grupy. 
Od tej pory będą wyświetlane jedynie pokoje z nowo wybranej grupy pokoi.


***** 0.47.178 wersja produkcyjna *****


- Dodano parametr kursu waluty dla formatek faktur .frx.
- Dodano możliwość wprowadzania pól własnych w oknie faktury.
- Dodano możliwość wyboru kilku grup pokoi w szablonach wiadomości E-mail.
- Stworzono nowy raport hostelu.


- Zaktualizowano listę krajów UE dla wyszukiwania po numerze NIP.
- Zmieniono tłumaczenie okna dokumentów księgowych w wersji EN.


- Poprawiono działanie zamków Gold Lock.
- Poprawiono działanie raportu Revenue.
- Poprawiono działanie wysyłki potwierdzeń rezerwacji w formacie HTML.
- Poprawiono działanie raportu posiłków (trzydniowy).
- Poprawiono działanie generowania linków tPay.
- Poprawiono działanie korektora dostępności dla synchronizacji z YieldPlanet oraz Noclegi.pl
- Poprawiono działanie raportu form płatności.
- Poprawiono działanie dodania usługi na grafiku usług
- Poprawiono działanie raportu GUS KT1.
- Poprawiono działanie synchronizacji z YieldPlanet z włączoną opcją Price Optimizer.
- Poprawiono działanie raportu zmianowego.
- Poprawiono działanie przywracania usuniętych pokoi.
- Poprawiono tłumaczenia dla wersji EN i GR.
- Poprawiono działanie zamków Hartman.
- Poprawiono działanie dokumentów księgowych w wersji GR programu.
- Poprawiono działanie zamków TTlock.
- Poprawiono działanie statusów rezerwacji grupowych.
- Poprawiono działanie grafiku sprzątań.
- Poprawiono działanie importu cen poprzez kreator cen.
- Poprawiono naliczanie opłat miejscowych dla rezerwacji z YieldPlanet.
- Poprawiono wyświetlanie cen rezerwacji w module Dashboard.
- Poprawiono przypisywanie posiłków z rezerwacji z YieldPlanet.
- Poprawiono działanie raportu Lista rezerwacji.
- Poprawiono działanie przypomnień.
- Poprawiono wysyłanie faktur wiadomością E-mail.
- Poprawiono działanie pól własnych w oknie rezerwacji.
- Poprawiono działanie modułu SPA.
- Poprawiono działanie domyślnej waluty.
- Poprawiono eksport dokumentów księgowych do Rewizor.
- Poprawiono eksport dokumentów do JPK V.7.
- Poprawiono działanie wyboru typu dokumentów.
- Poprawiono działanie raportu Szczegóły rezerwacji
- Poprawiono działanie synchronizacji z HotelSystems.
- Poprawiono opisy raportów.
- Poprawiono eksport dokumentów księgowych do Optimy.

***** 0.47.174 wersja BETA *****


- Dodano parametr kursu waluty dla formatek faktur .frx.


- Zaktualizowano listę krajów UE dla wyszukiwania po numerze NIP


- Poprawiono działanie zamków "Gold Lock"
- Poprawiono działanie raportu Revenue
- Poprawiono działanie wysyłki potwierdzeń rezerwacji w formacie HTML
- Poprawiono działanie raportu posiłków (trzydniowy)
- Poprawiono działanie generowania linków tPay
- Poprawiono działanie korektora dostępności dla synchronizacji z YieldPlanet oraz Noclegi.pl
- Poprawiono działanie raportu form płatności
- Poprawiono działanie raportu GUS KT1
- Poprawiono działanie synchronizacji z YieldPlanet z włączoną opcją Price Optimizer.


***** 0.47.171 wersja produkcyjna *****- Dodano raport - Bilans zysków i kosztów
- Dodano eksport rachunków do Symfonii ERP
- Dodano możliwość zapisu mapowań we wszystkich OTA- Dodano funkcję zabezpieczającą wprowadzenie do systemu klienta o NIP'ie, który już występuje
- Dodano logowanie NLog do TTLock- Poprawiono działanie synchronizacji z zamkami TTlock
- Poprawiono działanie generowania kodów do zamków
- Poprawiono działanie sprawdzania licencji przy zmianie obiektów
- Poprawiono działanie funkcji wyliczania posiłków w rezerwacji
- Poprawiono działanie funkcji usuwania spisów rezerwacji anulowanych
- Poprawiono działanie funkcji rabatów w rezerwacjach
- Poprawiono działanie prawego przycisku myszy w zakładce Rezerwacje Online
- Poprawiono działanie automatycznego otwierania szuflady kasy
- Poprawiono działanie płatności kartą kredytową z pominięciem terminala
- Poprawiono działanie statystyk wyświetlanych po zmianie obiektu
- Poprawiono działanie ustawień numeracji na obiektach
- Poprawiono tłumaczenia oraz usunięto zbędne przyciski z okna edycji pokoju


***** 0.47.169 wersja produkcyjna *****


- Dodaliśmy obsługę nowego standardu JPK_VAT dla połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK (moduł dodatkowo płatny >>>)
- Dodaliśmy obsługę kodów GTU (zobacz instrukcję >>>)
- Dodaliśmy zakładkę "Lista kosztów" - dzięki niej możesz wprowadzić dodatkowe koszty wygenerowane w danym pokoju lub apartamencie. Koszty te będą następnie wyświetlane w nowym raporcie "Bilans zysków i strat".- Podczas edycji cen z poziomu grafiku rezerwacji, system będzie pobierać cenę i restrykcję z pierwszego zaznaczonego dnia i te wartości podpowie jako domyślne.
- Odpowiednio pogrupowaliśmy i zaktualizowaliśmy nazwy opisujące poszczególne ustawienia kodów PIN dla zamków, aby całość była bardziej czytelna.
- Do konfiguracji modułu Price Optimizer dodaliśmy możliwość ustawienia, czy system ma pobierać ceny i wysyłać codzienne raporty.
- Usprawniliśmy oznaczanie okresu cenowego, gdy zawiera restrykcje minimalnej i maksymalnej długości pobytu - teraz wyraźnie zobaczysz, że okres zawiera restrykcje.- Poprawiliśmy wyświetlanie faktur zaliczkowych wystawionych do proformy.
- Poprawiliśmy raport Revenue, aby przy rezerwacjach długoterminowych pobierał prawidłową kwotę dla każdego dnia.
- Zaktualizowaliśmy tłumaczenie przycisków w rezerwacjach długoterminowych.
- Poprawiliśmy przeliczanie waluty EUR na PLN i odwrotnie.
- Usprawniliśmy przypisywanie narodowości klienta w rezerwacjach z ProfitRoom. 
- Poprawiliśmy pobieranie cen w rezerwacji z YieldPlanet zgdnie z nowym API - liczba osób będzie już uwzględniana.


***** 0.47.167 wersja BETA *****
1. Usprawniono działanie raportu Revenue
2. Usprawniono działanie faktur zaliczkowych
3. Usprawniono wyświetlanie vat na dokumentach
4. Naprawiono błąd w raporcie Police Report
5. Dodano możliwość drukowania i wysyłki vouchera
6. Usprawniono działanie automatycznej zmiany statusu na brudny po wybranej liczbie dni
7. Usprawniono działanie dodawania usług standardowych do rezerwacji w module Camping
8. Naprawiono błąd związany z wystawianiem paragonu z poziomu okna drukowania faktury
9. Usprawniono działanie raportu wykaz sprzątań
10. Dodano brakujące tłumaczenia w oknie zarządzania uprawnieniami
11. Dodano parametry dotyczące hotelu w potwierdzeniach HTML
12. Usprawniono działanie raportu Rezerwacje rozliczone nieprawidłowo
13. Usprawniono działanie stawki VAT w asorymencie
14. Usprawniono działanie wysyłki dostępności planów cenowych do YieldPlanet
15. Usprawniono widoczność opcji w oknie edycji rezerwacji KWHotel Standard
16. Usprawniono pobieranie ilości dzieci z ProfitRoom
17. Dodano pop-up informujący o dodatkowym podatku
18. Usprawniono generowanie PINu w konfiguracji TTLock

***** 0.47.166 wersja produkcyjna *****
1. Usprawniono działanie raportu Revenue
2. Usprawniono działanie raportu Sprzedaż sumaryczna wybranego asortymentu
3. Naprawiono błąd minimalizującego się okna podczas wystawiania dokumentów
4. Usprawniono działanie wpłaty w oknie rezerwacji
5. Naprawiono błąd występujący podczas wystawiania korekty faktury
6. Usprawniono synchronizację z Hotres oraz usunięto błąd występujący po potwierdzeniu rezerwacji
7. Dodano opis do raportu Rezerwacje usunięte
8. Zwiększono wielkość pola ID drzwi w oknie rezerwacji
9. Dodano obsługę zamków TTlock
10. Usprawniono działanie zmiany statusu pokoju na brudny
11. Usprawniono działanie potwierdzeń html dla płatności tPay
12. Naprawiono błąd przy dodawaniu przyczepy w module camping
13. Usprawniono działanie podpowiedzi podczas wyszukiwania klienta w module Camping
14. Dodano nowe okno wyboru usług stałych/personalizowanych posiłków
15. Usprawniono działanie grupowania posiłków na fakturach
16. KWHotel Free: uproszczono kontakt z działem sprzedaży
oraz dodano możliwość uzyskania darmowej prezentacji programu oraz miesięcznego okresu testowego
17. Naprawiono błąd typów opłat w konfiguracji rezerwacji długoterminowych
18. Odblokowano możliwość usuwania domyślnego wyposażenia pokoi
19. Usprawniono działanie automatycznej wysyłki raportów
20. Usprawniono dodawanie produktów do rezerwacji
21. Dodano obsługę transakcji walutowych dla terminali Polskie ePłatności
22. Dodano możliwość pominięcia płatności kartą dla wszystkich rodzajów terminali
23. Dodano obsługę voucherów
24. Usprawniono synchronizację planów cenowych z YieldPlanet
25. Dodano brakujące tłumaczenia w oknie edycji asortymentu
26. Usprawniono działanie raportu wykaz sprzątania
27. Usprawniono działanie pobierania cen z Price Optimizer
28. Usprawniono wyświetlanie cen za dzieci w rezerwacjach grupowych
29. Usprawniono działanie liczenia przychodu właściciela w KWHotel Web
30. Naprawiono błąd zapisu rezerwacji oraz usprawniono synchronizację z skanerem paszportów
31. Dodano parametr Uwagi z rezerwacji do raportu Wykaz sprzątań
32. Usprawniono działanie wysyłania raportu dobowego Price Optimizer
33. Naprawiono błąd pojawiający się przy odkładaniu przypomnień
34. Usprawniono możliwość konfiguracji drukarki fiskalnej przez usunięcie błędu związanego z zablokowanym portem COM
35. Usprawniono działanie zmiany cen w grafiku rezerwacji dla wielu grup pokoi
36. Usprawniono działanie parametru StayStatus w potwierdzeniach html
37. Usprawniono działanie uprawnien związanych z kontem obserwatora
38. Naprawiono błąd związany z dodawaniem ceny do Out of order
39. Usprawniono działanie statusu płatności dla płatności Espago
40. Usunięto nieaktywne kanały OTA z listy partnerów w konfiguracji
41. Dodano wysyłkę parametru CTD do YieldPlanet
42. Dodano aktualizację YieldPlanet API do wersji 3.6
43. Usprawniono działanie POSbistro, dodano możliwość pracy z kilkoma kontami synchronizacji
44. Usprawniono działanie wystawiania dokumentów z poziomu modułu Camping
45. Dodano brakujące zmienne do potwierdzeń html
46. Dodano raport kontrolny
47. Dodano kolumnę cena brutto w asortymencie
48. Dodano źródło rezerwacji do raportu Rezerwacji usuniętych
49. Usprawniono działanie dodawania prowizji źródła
50. Dodano opcję "Pokaż tylko z obecnego obiektu" dla rezerwacji online
51. Dodano parametr "Nazwa_planu_cenowego" do raportu Szczegóły rezerwacji
52. Przeniesiono opcję wymuszającą zmianę hasła dla wszystkich uzytkowników z okna edycji pojedynczego użytkownika na listę wszystkich użytkowników
53. Dodano możliwość wyboru kolejnośći wyświetlania planów cenowych podczas tworzenia i edycji
54. Dodano historię dla rezerwacji grupowych
55. Usprawniono działanie raportu Revenue Export 2
56. Dodano informacje o statusie faktury w logach
57. Usprawniono działanie konfiguracji drukarki w sieci po zmianie adresu IP
58. Usprawniono działanie histori rezerwacji, dodano informację o zmianie grupy pokoi
59. Usprawniono działanie wyświetlania raportu zmianowego po zakończeniu zmiany
60. Usprawniono działanie wyświetlania pokoi w statystykach dla użytkowników z kilkoma obiektami
61. Usprawniono działanie kopiowania rezerwacji Camping
62. Dodano sprawdzenie podmiotu VAT na polskich serwerach
63. Usprawniono działanie wyświetlania posiłków dla użytkowników z kilkoma obiektami


***** 0.47.157 wersja produkcyjna *****
1. Usprawniono działanie edycji planów cenowych
2. Zwiekszono liczbę znaków w polu "Uwagi" na fakturach
3. Usprawniono działanie opcji "Klient wybrał: Faktura/Paragon"
4. Zwiększono liczbę znaków w tekście wiadomości email
5. Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych
6. Usprawniono działanie dokumentów księgowych

***** 0.47.155 (wersja BETA) *****
1. Dodano nową kolumnę w module Dokumenty księgowe, która pokazuje liczbę dni, do kiedy należy opłacić dokument oraz ile dni po terminie jest dana faktura.
2. Usprawniono przesyłanie dostępności do partnerów w przypadku, kiedy rezerwacja została zapisana inaczej, niż za pomocą przycisku "Zapisz".
3. Usprawniono działanie rezerwacji zmodyfikowanych.
4. Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych.
5. Usprawniono działanie raportu zmianowego.
6. Usprawniono działanie zmiany stawki VAT większej niż 100%.
7. Usprawniono usuwanie przypisanych przelewów bankowych.
8. Usprawniono resetowanie hasła dla użytkownika programu.
9. Usprawnino działanie spisu rezerwacji usuniętych.
10. Dodano opis dla funkcji "Eksportuj" w module Statystyki.
11. Usprawniono działanie wysyłki cen posiłków i asortymentu w synchronizacji KWHotel <-> YieldPlanet.
12. Usprawniono działanie wysyłki parametru KeyCode dla klientów, którzy dokonują rezerwacji przez Booking Engine.
13. Dodano parametr KeyCode do dokumentów o rozszerzeniu .frx.
14. Usprawniono działanie uprawnień.
15. Usprawniono działanie raportu Revenue Report.
16. Zmodyfikowano xml zwracany przez Booking.com, dotyczący planów posiłków.
17. Dodano parametr "Rabat" na potwierdzeniach rezerwacyjnych w module KWCamping.
18. Usprawniono działanie raportu Raport finansów rezerwacji.
19. Usprawniono filtrowanie dokumentów księgowych.
20. Usprawniono edycję zaznaczonego przelewu bankowego.
21. Usprawniono działanie okna KWNews.
22. Usprawniono działanie raportu "Wykaz sprzątania".
23. Usprawniono działanie przeliczania kwot wpłat w module Statystyki.

***** 0.47.152 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie statusów rezerwacji dla IdoSell.
2. Dodano model klienta do wysyłki oraz pobierania rezerwacji.
3. Dodano możliwość ustawienia przypomnień na poszczególne obiekty oddzielnie.
4. Zmodyfikowano wygląd modułu "Dokumenty".
5. Usprawniono działanie raportu "Metody płatności".
6. Dodano dodatkowe uprawnienia sejfowe.
7. Dodano informację w sposobie płatności Espago i Tpay.
8. Zmodyfikowano wygląd modułu "Posiłki".
9. Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji przez grafik.
10. Dodano opcję wyszukiwania klienta po numerze telefonu.
11. Usprawniono działanie raportu "Sprzedaż sumaryczna asortymentu".
12. Skrócono czas generowania się statystyk.
13. Usprawniono działanie "Raportu sprzątań".


***** 0.47.150 poprzednia wersja produkcyjna *****
1. Dodano adresy URL z parametrami rezerwacji.
2. Dodano objaśnienia działania uprawnień użytkowników.
3. Dodano wskazówkę o informacji na temat kraju w danych obiektu.
4. Dodano opcję edytowania dokumentów lokalnego podatku.
5. Usprawniono działanie globalnej konfiguracji podczas wysyłki maili.
6. Dodano raport sprzątań.
7. Usprawniono wyświetlanie się danych klienta w rezerwacji na grafiku.
8. Usprawniono działanie uprawnień użytkowników.
9. Zwiększono pole ID rezerwacji online.
10. Dostosowano wysokość nagłówków kolumn od długości napisów w księdze meldunkowej.
11. Usprawniono eksport dokumentów księgowych.
12. Dodano kolumnę obliczającą ADR w Revenue Report.


***** 0.47.149 (wersja BETA) *****
1. Dodano szczegółowe logi zmian dokumentów kasowych.
2. Zabezpieczono usuwanie dokumentów kasowych w bazie danych.
3. Usprawniono działanie automatycznej wysyłki raportów.
4. Usprawniono działanie filtrowania raportów księgi meldunkowej.
5. Usprawniono działanie edycji pokoi.
6. Usprawniono importowanie pliku *.CSV z cenami.
7. Dodano tłumaczenia w raporcie "Faktury do paragonów".
8. Usprawniono działanie KWNews.
9. Usprawniono działanie raportu "Synchronizacja".
10. Dodano eksport faktur korygujących do Symfonii.
11. Posortowano raporty alfabetycznie w uprawnieniach użytkowników.
12. Dostosowano protokół Thermal drukarki do najnowszych zmian dokumentacji. 


***** 0.47.148 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie wysyłania potwierdzeń e-mail o niestandardowych adresach mailowych.
2. Usprawniono działanie okna "czekaj" pojawiającego się podczas drukowania dokumentów kasowych.
3. Usprawniono eksport raportu "Revenue Export" oraz "Revenue Export 2".
4. Zmodyfikowano wygląd zakładki "Bezpieczeństwo" w konfiguracji.
5. Dodano możliwość umieszczania w dokumentach parametrów z pól własnych.
6. Dostosowano protokół POSNET do najnowszych zmian z dokumentacji.
7. Dodano opcję "nie odswieżaj cache planów cenowych zaraz po zapisaniu".
8. Usprawniono usuwanie faktur.
9. Zabezpieczono generowanie dwóch identycznych kodów do zamków.
10. Dodano modyfikacje uzupełnianych kwot podczas synchronizacji z "Idosell".
11. Usprawniono działanie "Sprzedaż wybranego asortymentu".
12. Usprawnianie importu planów cenowych. 


***** 0.47.147 (wersja BETA) *****
1. Oprogramowano zmianę logiki mapowania planów cenowych dla OTA.
2. Usprawniono działanie anulacji usług przypisanych do rezerwacji.
3. Usprawniono działanie checkboxów po opłaceniu proform.
4. Oprogramowano synchronizację z centralą telefoniczną.
5. Usprawniono obsługę terminala mobilnego Elavon.
6. Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń z poziomu edycji rezerwacji.
7. Ulepszono widoczność uwag w rezerwacji grupowej.
8. Dodano możliwość importu cen z pliku *.csv.
9. Ulepszono działanie opłat miejscowych.
10. Dodano tłumaczenia do polskiej oraz angielskiej wersji programu.
11. Dodano wysyłkę rezerwacji dodanych przez aplikację Webową.
12. Zabezpieczono tworzenie bazy danych ze znakami specjalnymi w nazwie.
13. Usprawniono działanie raportu "Sprzedaż wybranego asortymentu".
14. Przyspieszono zapisywanie planów cenowych.
15. Usprawniono działanie raportu "Wykres sprzątań".
16. Usprawniono działanie raportu "Rezerwacje".


***** 0.47.146 (wersja BETA) ***** Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP *****
1. Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP. Do uruchomienia programu wymagany jest system operacyjny Windows Vista lub nowszy. Zakończenie wsparcia dla systemu Windows XP pozwala na zwiększenie wydajności i stabilności programu.
2. Dodano opcję tworzenia własnego wydruku raportu dobowego, na podstawie informacji z terminala płatniczego nie posiadającego drukarki.
3. Usprawniono działanie "Raportu Sprzedaży sumarycznej wybranego asortymentu".
4. Usprawniono funkcję rezerwacji usług.
5. Usprawniono działanie "Dokumentów Księgowych".
6. Usprawniono działanie raportu "Lista przyjazdów".
7. Usprawniono działanie "Kopii bezpieczeństwa bazy danych”.
8. Usprawniono działanie raportu "Posiłki i usługi w rezerwacjach".
9. Usprawniono działanie "Raportu dostępności".
10. Usprawniono działanie "Raportu Form płatności".
11. Usprawniono działanie "Raportu Faktury do paragonów".
12. Usprawniono działanie "Kreatora opisu" w szablonie potwierdzeń e-mail.
13. Usprawniono działanie "Raportu hostelu".
14. Usprawniono edycję rezerwacji w module Camping.
15. Usprawniono działanie "Revenue Report".
16. Usprawniono działanie edycji i dodawania pokoi.
17. Usprawniono działanie szablonów potwierdzeń e-mail.
18. Dodano brakujące tłumaczenia.
19. Dodano opcję wysyłki do wtyczek po dodaniu rezerwacji na grafik.
20. Dodano STORNO do eksportu dokumentów księgowych.
21. Dodano opcję generowania dokumentu po dacie sprzedaży w eksporcie dokumentów księgowych. 

***** 0.47.144 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie "Raportu osobodoby".
2. Usprawniono działanie "Raportu dostępności".
3. Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji pochodzących z systemów channel manager.
4. Dodano opcję wysyłania rezerwacji na pozostałe wtyczki synchronizacyjne po jej odebraniu przez jedną z nich.
5. Usprawniono działanie raportu "Wykaz sprzątania".
6. Dodano opcję przenoszenia danych z okna rezerwacyjnego do okna klienta (dla rezerwacji tworzonych z poziomu grafiku rezerwacji).
7. Zabezpieczono opisy stawek VAT.
8. Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń wysyłanych za pomocą maila, w przypadku istnienia kilku obiektów w jednej bazie danych.


***** 0.47.143 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych, w przypadku obecności kilku obiektów na jednej bazie danych.
2. Usprawniono działanie "Uwag" w liście napraw pokoi.
3. Usprawniono działanie Raportu Kasowego 2.
4. Dodano komunkat o konieczności ponownego uruchomienia programu, po włączeniu opcji rezerwacji na zasobach w konfiguracji.
5. Usprawniono działanie posiłków przy modyfikacji dat rezerwacji.
6. Dodano możliwość ponownego pobierania rezerwacji z systemów channel manager.
7. Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji grupowych.
8. Usprawniono działanie opcji usuwania zdublowanego klienta w bazie danych.


***** 0.47.142 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano raport pokoi w zakładce "Statystyki".
2. Usprawniono działanie modułu "Księga Meldunkowa".
3. Dodano "Raport dostępności".
4. Usprawniono działanie uprawnień użytkowników.
5. Dodano możliwośc wydruku raportu "Szczegóły Rezerwacji".
6. Usprawniono działanie "Revenue Report".
7. Usprawniono działanie okna "Prowizja źródła".
8. Dodano możliwość rezerwacji usługi jednorazowej do rezerwacji wykonywanej przez okno rezerwacji w module "Grafik".
9. Usprawniono działanie wartości domyślnych przy pobieraniu rezerwacji z OTA.
10. Dodano nowy szablon do "Raportu Noclegów".
11. Usprawniono możliwość wymuszonej zmiany hasła w uprzednio ustawionej dacie.
12. Usprawniono działanie modułu "Przypomnienia".
13. Usprawniono działanie modułu "Posiłki".
14. Usprawnienie wysyłki cen po zmianach w planie cenowym.


***** 0.47.141 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie modułu "Usługi".
2. Usprawniono działanie raportu Hostelu.
3. Dodano parametry do opisu pozycji noclegowej na fakturze, określające liczbę nocy w rezerwacji oraz parametr definiujący walutę.
4. Dodano opcję, która zmienia wartość parametru "Rachunek BAR" w każdej rezerwacji na wartość "True", w oknie konfiguracji gastronomii.
5. Ulepszono działanie raportu "Metody płatności".
6. Dodano moduł "Dokumenty sejfowe" do "Dokumentów kasowych / bankowych", umożliwiający zarządzanie gotówką w sejfie.
7. Ulepszono działanie okna podczas tworzenia potwierdzeń w zakładce "Szablony potwierdzeń".
8. Ulepszono działanie importu planów cenowych.
9. Dodano opcję widoczności przycisku "zamelduj / wymelduj gościa" w oknie rezerwacji niezależnie od ustawień zaznaczonych w module Konfiguracja.
10. Dodano możliwość zmiany kolejności wyświetlania potwierdzeń w oknie rezerwacji poprzez ustawienie "Pozycji" w konfiguracji potwierdzenia.


***** 0.47.140 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie modułu "Usługi".
2. Dodano opcję pobierania stawek PTU z bazy danych tabeli "VAT" przy otwarciu okna konfiguracji drukarek fiskalnych.
3. Dodano komunikat z informacją o sugerowanej aktualizacji do najnowszej wersji produkcyjnej, który będzie wyświetlany podczas pracy na starszych wersjach programu.
4. Usprawniono działanie anulacji rezerwacji i usług anulowanych rezerwacji.
5. Dodano parametr z lokalizacją hotelu w zakładce "Internetowa rejestracja programu".
6. Usprawniono działanie przycisku przekierowującego do strony Booking.com z okna rezerwacji.
7. Dodano funkcję podświetlania na czerwono "niechcianego" gościa hotelu - w przypadku rezerwacji grupowych.
8. Poszerzono okno "Filtr grup pokoi" w module "Grafik" tak, aby nazwy były widoczne nawet w przypadku bardzo długich nazw grup pokoi.
9. Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji grupowych wykonanych na zasobach.
10. Dodano opcję sortowania alfabetycznie typów pokoi w planach cenowych.
11. Usprawniono działanie pola "Rachunek BAR" z modułu "Własne" przy rezerwacjach od partnera.
12. Usprawniono dodawanie koordynatów działki z mapki campingu w module "Camping".
13. Usprawniono edycję widoku w module "Camping".
14. Usprawniono dodawanie do karty meldunkowej danych samochodu w module "Camping".
15. Usprawniono wyszukiwanie klienta po nazwie w module "Camping".
16. Dodano opcję przewijania dat na grafiku za pomocą scrollowania myszy w module "Camping".
17. Zmodyfikowano nazwę opcji "Automatyczne wystawienie KP po każdej wpłacie" w module "Camping".
18. Dodano opcję uwzględniania posiłków z rezerwacji na zasobach w module "Posiłki".
19. Dodano tłumaczenia w module "Przypomnienia" w polu "Repeat type", w angielskiej wersji programu.
20. Usprawniono działanie linku PaymentLink (tPay, Espago) w powiadomieniach SMS.
21. Usprawniono opcję wyszukiwania i usuwania rezerwacji z OTA, jeżeli ta została pobrana wielokrotnie.
22. Dodano opcję wyłączenia i włączenia paska widoku i paska narzędzi.
23. Powiększono limit słów na "Uwagi" przy rezerwacjach pobieranych od partnerów.
24. Dodano opcję, która pozwala na wysyłanie dodatkowego opisu pokoju za pomocą SMS API.
25. Usprawniono działanie planów cenowych.
26. Usprawniono działanie raportu Revenue Report.
27. Oprogramowano nieprzesyłanie do paragonów towarów z ustawioną kwotą zerową. 


***** 0.47.139 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych.
2. Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html - KeyCode2, który zawiera kody kluczy bez symboli pokoi.
3. Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html - Stay.Form2format, umożliwiający wpisywanie daty w formie dzień - miesiąc - rok.
4. Utworzono raport - "Raport Kasowy".
5. Dodano czwarty szablon do raportu "Rejestr sprzedaży VAT" (Rejestr VAT zakupu według stawek).
6. Usprawniono działanie mapowania grup pokoi za pomocą użycia filtru do wyszukiwania.
7. Usprawniono działanie synchronizacji z programami gastronomicznymi w przypadku obecności kilku obiektów.
8. Dodano przechowywanie informacji na dysku twardym o włączeniu/wyłączeniu synchronizacji z programami gastronomicznymi.
9. Dodano podgląd pól własnych dla uprawnienia "Obserwatora", po najechaniu kursorem na rezerwację.
10. Dodano okno z zapytaniem, czy zauktualizować kwotę wpłaty w oknie rezerwacji, w przypadku wystawiania faktury do rezerwacji nieopłaconej.
11. Utworzono raport "Faktury do paragonów".
12. Utworzono raport "Rezerwacje" z zestawieniem szeregu danych gości przypisanych do rezerwacji.
13. Usprawniono działanie modułu "Camping" (automatyczne dodawanie opłat miejscowych).
14. Usprawniono opcję wielokrotnej modyfikacji danych klienta w rezerwacji grupowej na grafiku.
15. Usprawniono działanie historii rezerwacji - dodanie logów informujących o zmianach w rezerwacji w zakładce "Własne".


***** 0.47.138 (wersja BETA) *****

1. Zmieniono nazewnictwo sposobu rozliczania, widocznego w historii rezerwacji, na: "Cena pokoju za dobę","Plan Cenowy","Mieszany" oraz "Osobo-doby".
2. Dodano opcję generowania raportu "Revenue Report" po segmencie.
3. Zablokowano możliwość zapisania dokumentu, do którego została wystawiona korekta. Funkcja zostaje odblokowana w momencie usunięcia korekty.
4. Dodano podświetlenie kolorem dokumentów skorygowanych.
5. Dodano korekty dokumentów do raportu "Sprzedaż według produktów".
5. Dodano raport "Faktury do paragonów".
6. Usprawniono synchronizację z channel manager "Novaresa" (przesyłanie dostępności, cen, rezerwacji).
7. Usprawiono połączenie z "BtElectronicsLocks".
8. Usprawniono synchronizację z IdoSell (zapisywanie logów API przy wysyłaniu rezerwacji).


***** 0.47.137 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych.
2. Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość wpisania własnych dat na sezon letni i zimowy).
3. Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość zmiany zakresu dat w edycji opłat miejscowych).


***** 0.47.136 (wersja BETA) *****


1. Dodano okno KWNews do KWHotel Free.
2. Dodano raport z zestawieniem faktur w wybranym okresie.
3. Usprawniono działanie planów cenowych.
4. Usprawniono dodawanie kilku planów cenowych w module usług.
5. Rozdzielono opcję zablokowania modyfikacji towaru / usługi od możliwości usuwania całej pozycji w dokumencie księgowym.
6. Dodano logi ze zmianą liczby osób w historii rezerwacji.
7. Usprawniono przeliczanie cen podczas dodawania / edycji usług.
8. Usprawniono synchronizację z YieldPlanet (przesyłanie dostępności).
9. Dodano kategorię przyczyn wyłączania apartamentów oraz uwagi w raporcie "Out of order".


***** 0.47.135 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono pobieranie danych z bazy klienta na grafiku.
2. Usprwaniono proces aktualizacji programu z wersji 0.46 do 0.47.
3. Usprwaniono zapisywanie rezerwacji po jej wydłużeniu i dodaniu posiłków.
4. Usprawniono wysyłanie potwierdzenia HTML dla rezerwacji grupowej na zasobach.
5. Usprawniono generowanie raportu "Rejestr sprzedaży VAT".
6. Dodano opcję zapisywania osobnych uwag dla pojedynczych rezerwacji, należących do rezeracji grupowej, bez nadpisywania uwag grupowych na uwagach pojedynczych.
7. Usprawniono wyświetlanie planów cenowych.
8. Zoptymalizowano szybkość działania planów cenowych.
9. Dodano restrykcje dla rezerwacji z portalu Szallas.hu.
10. Dodano automatyczny import cen z wybranego planu cenowego z channel manager YieldPlanet.


***** 0.47.134 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano usprawnienia do funkcji zmiany cen bezpośrednio na grafiku rezerwacji.
2. Usprawniono restrykcje w module planów cenowych.
3. Dodano możliwość sortowania kolumn na rezerwacji grupowej.
4. Dodano możliwość ustawienia domyślnej jednostki miary usługi noclegowej (dotyczy dokumentów wystawianych z poziomu okna rezerwacji).
5. Usprawniono raport „Szczegóły rezerwacji”.
6. Usprawniono rozliczanie rezerwacji na grafiku.
7. Dodano usprawnienia dla dodatkowych statusów rezerwacji.


***** 0.47.133 (wersja BETA) *****

1. Dodano usprawnienia do automatycznej wysyłki potwierdzeń rezerwacji.
2. Dodano usprawnienia do dokumentów księgowych (faktury zaliczkowe i końcowe).
3. Usprawniono moduł planów cenowych.
4. Dodano moduł eksportu do programu Wapro Kaper.
5. Dodano obiadokolacje i połówki obiadokolacji do raportu posiłków.
6. Dodano możliwość dokonania importu płatności z systemu tPay.
7. Dodano funkcję otwierania linków URL w szablonach potwierdzeń.


***** 0.47.132 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano nową wtyczkę do synchronizacji z Szallas.hu
2. Dodano w rezerwacjach pojedynczych możliwość przenoszenia rezerwacji między obiektami.
3. Dodano usprawnienia do bazowego planu cenowego.
4. Dodano opcję wyświetlania przyjazdów na przyszłe dni w module "Dashboard".
5. Dodano sortowanie według priorytetu przypisywania rezerwacji.
6. Dodano usprawnienia do posiłków w planach cenowych.
7. Dodano usprawnienia do modułu "Dashboard", związane z wyświetlaniem kolumn.


***** 0.47.131 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono podświetlanie balansu w dokumentach kasowych.
2. Usunięto zakładkę „Cash register” z wersji zagranicznych programu.
3. Dodano nową kolumnę z numerem rezerwacji online.
4. Usprawniono kasowanie klientów niepowiązanych z rezerwacjami.
5. Usprawniono doliczenie opłaty miejscowej w module KWCamping.
6. Usprawniono raport obliczeń prowizji.
7. Dodano nowe uprawnienia związane z edycją stawek VAT do dokumentów księgowych.
8. Usprawniono wystawianie linków do płatności w rezerwacjach grupowych.
9. Dodano możliwość wskazania pokoi podczas importu danych z jednej bazy KWHotel Pro do drugiej.
10. Usprawniono moduł planów cenowych.
11. Usprawniono rozdzielanie kwoty zaliczki przy rezerwacjach grupowych
12. Usprawniono kreator planów cenowych
13. Usprawniono raport zmianowy.
14. Usprawniono przeliczanie prowizji dla właścicieli.


***** 0.47.130 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie zakładki „Rezerwacje online”.
2. Dodano nowe zabezpieczenia w module faktur (na podstawie paragonu).
3. Zmodyfikowano logikę działania raportu usług na chronologiczną.
4. Usprawniono dodawanie narodowości klienta podczas edycji na grafiku rezerwacji.
5. Dodano NIP w parametrach Fast Report (.frx).
6. Dodano NIP do usuwania duplikatów klienta.
7. Usprawniono raport ‘Wykres sprzątań’.
8. Dodano dodatkowy opis pokoju w przypomnieniach SMS API.
Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software