Historia zmian - program KWHotel
Poniżej znajdziesz historię zmian (tzw. changelog) dla programu KWHotel.
Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:

1. Wersja produkcyjna - jest to aktualnie obowiązująca stabilna wersja programu KWHotel.
Możesz ją pobrać podczas zamykania programu.

2. Wersja BETA - jest to najnowsza wersja rozwojowa programu KWHotel.
Możliwość pobrania tej wersji dostępna jest jedynie za zgodą pracownika naszej firmy.
W takim przypadku otrzymasz od nas aktualne hasło, umożliwiające pobranie wersji BETA z menu Pomoc > Aktualizuj do wersji BETA.

Aktualna wersja produkcyjna to 0.47.157.

Aktualna wersja BETA to 0.47.157.


***** 0.47.157 wersja produkcyjna *****
1. Usprawniono działanie edycji planów cenowych
2. Zwiekszono liczbę znaków w polu "Uwagi" na fakturach
3. Usprawniono działanie opcji "Klient wybrał: Faktura/Paragon"
4. Zwiększono liczbę znaków w tekście wiadomości email
5. Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych
6. Usprawniono działanie dokumentów księgowych

***** 0.47.155 (wersja BETA) *****
1. Dodano nową kolumnę w module Dokumenty księgowe, która pokazuje liczbę dni, do kiedy należy opłacić dokument oraz ile dni po terminie jest dana faktura.
2. Usprawniono przesyłanie dostępności do partnerów w przypadku, kiedy rezerwacja została zapisana inaczej, niż za pomocą przycisku "Zapisz".
3. Usprawniono działanie rezerwacji zmodyfikowanych.
4. Usprawniono wystawianie dokumentów księgowych.
5. Usprawniono działanie raportu zmianowego.
6. Usprawniono działanie zmiany stawki VAT większej niż 100%.
7. Usprawniono usuwanie przypisanych przelewów bankowych.
8. Usprawniono resetowanie hasła dla użytkownika programu.
9. Usprawnino działanie spisu rezerwacji usuniętych.
10. Dodano opis dla funkcji "Eksportuj" w module Statystyki.
11. Usprawniono działanie wysyłki cen posiłków i asortymentu w synchronizacji KWHotel <-> YieldPlanet.
12. Usprawniono działanie wysyłki parametru KeyCode dla klientów, którzy dokonują rezerwacji przez Booking Engine.
13. Dodano parametr KeyCode do dokumentów o rozszerzeniu .frx.
14. Usprawniono działanie uprawnień.
15. Usprawniono działanie raportu Revenue Report.
16. Zmodyfikowano xml zwracany przez Booking.com, dotyczący planów posiłków.
17. Dodano parametr "Rabat" na potwierdzeniach rezerwacyjnych w module KWCamping.
18. Usprawniono działanie raportu Raport finansów rezerwacji.
19. Usprawniono filtrowanie dokumentów księgowych.
20. Usprawniono edycję zaznaczonego przelewu bankowego.
21. Usprawniono działanie okna KWNews.
22. Usprawniono działanie raportu "Wykaz sprzątania".
23. Usprawniono działanie przeliczania kwot wpłat w module Statystyki.

***** 0.47.152 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie statusów rezerwacji dla IdoSell.
2. Dodano model klienta do wysyłki oraz pobierania rezerwacji.
3. Dodano możliwość ustawienia przypomnień na poszczególne obiekty oddzielnie.
4. Zmodyfikowano wygląd modułu "Dokumenty".
5. Usprawniono działanie raportu "Metody płatności".
6. Dodano dodatkowe uprawnienia sejfowe.
7. Dodano informację w sposobie płatności Espago i Tpay.
8. Zmodyfikowano wygląd modułu "Posiłki".
9. Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji przez grafik.
10. Dodano opcję wyszukiwania klienta po numerze telefonu.
11. Usprawniono działanie raportu "Sprzedaż sumaryczna asortymentu".
12. Skrócono czas generowania się statystyk.
13. Usprawniono działanie "Raportu sprzątań".


***** 0.47.150 poprzednia wersja produkcyjna *****
1. Dodano adresy URL z parametrami rezerwacji.
2. Dodano objaśnienia działania uprawnień użytkowników.
3. Dodano wskazówkę o informacji na temat kraju w danych obiektu.
4. Dodano opcję edytowania dokumentów lokalnego podatku.
5. Usprawniono działanie globalnej konfiguracji podczas wysyłki maili.
6. Dodano raport sprzątań.
7. Usprawniono wyświetlanie się danych klienta w rezerwacji na grafiku.
8. Usprawniono działanie uprawnień użytkowników.
9. Zwiększono pole ID rezerwacji online.
10. Dostosowano wysokość nagłówków kolumn od długości napisów w księdze meldunkowej.
11. Usprawniono eksport dokumentów księgowych.
12. Dodano kolumnę obliczającą ADR w Revenue Report.


***** 0.47.149 (wersja BETA) *****
1. Dodano szczegółowe logi zmian dokumentów kasowych.
2. Zabezpieczono usuwanie dokumentów kasowych w bazie danych.
3. Usprawniono działanie automatycznej wysyłki raportów.
4. Usprawniono działanie filtrowania raportów księgi meldunkowej.
5. Usprawniono działanie edycji pokoi.
6. Usprawniono importowanie pliku *.CSV z cenami.
7. Dodano tłumaczenia w raporcie "Faktury do paragonów".
8. Usprawniono działanie KWNews.
9. Usprawniono działanie raportu "Synchronizacja".
10. Dodano eksport faktur korygujących do Symfonii.
11. Posortowano raporty alfabetycznie w uprawnieniach użytkowników.
12. Dostosowano protokół Thermal drukarki do najnowszych zmian dokumentacji. 


***** 0.47.148 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie wysyłania potwierdzeń e-mail o niestandardowych adresach mailowych.
2. Usprawniono działanie okna "czekaj" pojawiającego się podczas drukowania dokumentów kasowych.
3. Usprawniono eksport raportu "Revenue Export" oraz "Revenue Export 2".
4. Zmodyfikowano wygląd zakładki "Bezpieczeństwo" w konfiguracji.
5. Dodano możliwość umieszczania w dokumentach parametrów z pól własnych.
6. Dostosowano protokół POSNET do najnowszych zmian z dokumentacji.
7. Dodano opcję "nie odswieżaj cache planów cenowych zaraz po zapisaniu".
8. Usprawniono usuwanie faktur.
9. Zabezpieczono generowanie dwóch identycznych kodów do zamków.
10. Dodano modyfikacje uzupełnianych kwot podczas synchronizacji z "Idosell".
11. Usprawniono działanie "Sprzedaż wybranego asortymentu".
12. Usprawnianie importu planów cenowych. 


***** 0.47.147 (wersja BETA) *****
1. Oprogramowano zmianę logiki mapowania planów cenowych dla OTA.
2. Usprawniono działanie anulacji usług przypisanych do rezerwacji.
3. Usprawniono działanie checkboxów po opłaceniu proform.
4. Oprogramowano synchronizację z centralą telefoniczną.
5. Usprawniono obsługę terminala mobilnego Elavon.
6. Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń z poziomu edycji rezerwacji.
7. Ulepszono widoczność uwag w rezerwacji grupowej.
8. Dodano możliwość importu cen z pliku *.csv.
9. Ulepszono działanie opłat miejscowych.
10. Dodano tłumaczenia do polskiej oraz angielskiej wersji programu.
11. Dodano wysyłkę rezerwacji dodanych przez aplikację Webową.
12. Zabezpieczono tworzenie bazy danych ze znakami specjalnymi w nazwie.
13. Usprawniono działanie raportu "Sprzedaż wybranego asortymentu".
14. Przyspieszono zapisywanie planów cenowych.
15. Usprawniono działanie raportu "Wykres sprzątań".
16. Usprawniono działanie raportu "Rezerwacje".


***** 0.47.146 (wersja BETA) ***** Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP *****
1. Zakończono wsparcie dla systemu Windows XP. Do uruchomienia programu wymagany jest system operacyjny Windows Vista lub nowszy. Zakończenie wsparcia dla systemu Windows XP pozwala na zwiększenie wydajności i stabilności programu.
2. Dodano opcję tworzenia własnego wydruku raportu dobowego, na podstawie informacji z terminala płatniczego nie posiadającego drukarki.
3. Usprawniono działanie "Raportu Sprzedaży sumarycznej wybranego asortymentu".
4. Usprawniono funkcję rezerwacji usług.
5. Usprawniono działanie "Dokumentów Księgowych".
6. Usprawniono działanie raportu "Lista przyjazdów".
7. Usprawniono działanie "Kopii bezpieczeństwa bazy danych”.
8. Usprawniono działanie raportu "Posiłki i usługi w rezerwacjach".
9. Usprawniono działanie "Raportu dostępności".
10. Usprawniono działanie "Raportu Form płatności".
11. Usprawniono działanie "Raportu Faktury do paragonów".
12. Usprawniono działanie "Kreatora opisu" w szablonie potwierdzeń e-mail.
13. Usprawniono działanie "Raportu hostelu".
14. Usprawniono edycję rezerwacji w module Camping.
15. Usprawniono działanie "Revenue Report".
16. Usprawniono działanie edycji i dodawania pokoi.
17. Usprawniono działanie szablonów potwierdzeń e-mail.
18. Dodano brakujące tłumaczenia.
19. Dodano opcję wysyłki do wtyczek po dodaniu rezerwacji na grafik.
20. Dodano STORNO do eksportu dokumentów księgowych.
21. Dodano opcję generowania dokumentu po dacie sprzedaży w eksporcie dokumentów księgowych. 

***** 0.47.144 (wersja BETA) *****
1. Usprawniono działanie "Raportu osobodoby".
2. Usprawniono działanie "Raportu dostępności".
3. Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji pochodzących z systemów channel manager.
4. Dodano opcję wysyłania rezerwacji na pozostałe wtyczki synchronizacyjne po jej odebraniu przez jedną z nich.
5. Usprawniono działanie raportu "Wykaz sprzątania".
6. Dodano opcję przenoszenia danych z okna rezerwacyjnego do okna klienta (dla rezerwacji tworzonych z poziomu grafiku rezerwacji).
7. Zabezpieczono opisy stawek VAT.
8. Usprawniono działanie wysyłki potwierdzeń wysyłanych za pomocą maila, w przypadku istnienia kilku obiektów w jednej bazie danych.


***** 0.47.143 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych, w przypadku obecności kilku obiektów na jednej bazie danych.
2. Usprawniono działanie "Uwag" w liście napraw pokoi.
3. Usprawniono działanie Raportu Kasowego 2.
4. Dodano komunkat o konieczności ponownego uruchomienia programu, po włączeniu opcji rezerwacji na zasobach w konfiguracji.
5. Usprawniono działanie posiłków przy modyfikacji dat rezerwacji.
6. Dodano możliwość ponownego pobierania rezerwacji z systemów channel manager.
7. Dodano generowanie pinu keycode dla rezerwacji grupowych.
8. Usprawniono działanie opcji usuwania zdublowanego klienta w bazie danych.


***** 0.47.142 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano raport pokoi w zakładce "Statystyki".
2. Usprawniono działanie modułu "Księga Meldunkowa".
3. Dodano "Raport dostępności".
4. Usprawniono działanie uprawnień użytkowników.
5. Dodano możliwośc wydruku raportu "Szczegóły Rezerwacji".
6. Usprawniono działanie "Revenue Report".
7. Usprawniono działanie okna "Prowizja źródła".
8. Dodano możliwość rezerwacji usługi jednorazowej do rezerwacji wykonywanej przez okno rezerwacji w module "Grafik".
9. Usprawniono działanie wartości domyślnych przy pobieraniu rezerwacji z OTA.
10. Dodano nowy szablon do "Raportu Noclegów".
11. Usprawniono możliwość wymuszonej zmiany hasła w uprzednio ustawionej dacie.
12. Usprawniono działanie modułu "Przypomnienia".
13. Usprawniono działanie modułu "Posiłki".
14. Usprawnienie wysyłki cen po zmianach w planie cenowym.


***** 0.47.141 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie modułu "Usługi".
2. Usprawniono działanie raportu Hostelu.
3. Dodano parametry do opisu pozycji noclegowej na fakturze, określające liczbę nocy w rezerwacji oraz parametr definiujący walutę.
4. Dodano opcję, która zmienia wartość parametru "Rachunek BAR" w każdej rezerwacji na wartość "True", w oknie konfiguracji gastronomii.
5. Ulepszono działanie raportu "Metody płatności".
6. Dodano moduł "Dokumenty sejfowe" do "Dokumentów kasowych / bankowych", umożliwiający zarządzanie gotówką w sejfie.
7. Ulepszono działanie okna podczas tworzenia potwierdzeń w zakładce "Szablony potwierdzeń".
8. Ulepszono działanie importu planów cenowych.
9. Dodano opcję widoczności przycisku "zamelduj / wymelduj gościa" w oknie rezerwacji niezależnie od ustawień zaznaczonych w module Konfiguracja.
10. Dodano możliwość zmiany kolejności wyświetlania potwierdzeń w oknie rezerwacji poprzez ustawienie "Pozycji" w konfiguracji potwierdzenia.


***** 0.47.140 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie modułu "Usługi".
2. Dodano opcję pobierania stawek PTU z bazy danych tabeli "VAT" przy otwarciu okna konfiguracji drukarek fiskalnych.
3. Dodano komunikat z informacją o sugerowanej aktualizacji do najnowszej wersji produkcyjnej, który będzie wyświetlany podczas pracy na starszych wersjach programu.
4. Usprawniono działanie anulacji rezerwacji i usług anulowanych rezerwacji.
5. Dodano parametr z lokalizacją hotelu w zakładce "Internetowa rejestracja programu".
6. Usprawniono działanie przycisku przekierowującego do strony Booking.com z okna rezerwacji.
7. Dodano funkcję podświetlania na czerwono "niechcianego" gościa hotelu - w przypadku rezerwacji grupowych.
8. Poszerzono okno "Filtr grup pokoi" w module "Grafik" tak, aby nazwy były widoczne nawet w przypadku bardzo długich nazw grup pokoi.
9. Usprawniono działanie wyszukiwania rezerwacji grupowych wykonanych na zasobach.
10. Dodano opcję sortowania alfabetycznie typów pokoi w planach cenowych.
11. Usprawniono działanie pola "Rachunek BAR" z modułu "Własne" przy rezerwacjach od partnera.
12. Usprawniono dodawanie koordynatów działki z mapki campingu w module "Camping".
13. Usprawniono edycję widoku w module "Camping".
14. Usprawniono dodawanie do karty meldunkowej danych samochodu w module "Camping".
15. Usprawniono wyszukiwanie klienta po nazwie w module "Camping".
16. Dodano opcję przewijania dat na grafiku za pomocą scrollowania myszy w module "Camping".
17. Zmodyfikowano nazwę opcji "Automatyczne wystawienie KP po każdej wpłacie" w module "Camping".
18. Dodano opcję uwzględniania posiłków z rezerwacji na zasobach w module "Posiłki".
19. Dodano tłumaczenia w module "Przypomnienia" w polu "Repeat type", w angielskiej wersji programu.
20. Usprawniono działanie linku PaymentLink (tPay, Espago) w powiadomieniach SMS.
21. Usprawniono opcję wyszukiwania i usuwania rezerwacji z OTA, jeżeli ta została pobrana wielokrotnie.
22. Dodano opcję wyłączenia i włączenia paska widoku i paska narzędzi.
23. Powiększono limit słów na "Uwagi" przy rezerwacjach pobieranych od partnerów.
24. Dodano opcję, która pozwala na wysyłanie dodatkowego opisu pokoju za pomocą SMS API.
25. Usprawniono działanie planów cenowych.
26. Usprawniono działanie raportu Revenue Report.
27. Oprogramowano nieprzesyłanie do paragonów towarów z ustawioną kwotą zerową. 


***** 0.47.139 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych.
2. Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html - KeyCode2, który zawiera kody kluczy bez symboli pokoi.
3. Dodano nowy parametr dla potwierdzeń .txt oraz .html - Stay.Form2format, umożliwiający wpisywanie daty w formie dzień - miesiąc - rok.
4. Utworzono raport - "Raport Kasowy".
5. Dodano czwarty szablon do raportu "Rejestr sprzedaży VAT" (Rejestr VAT zakupu według stawek).
6. Usprawniono działanie mapowania grup pokoi za pomocą użycia filtru do wyszukiwania.
7. Usprawniono działanie synchronizacji z programami gastronomicznymi w przypadku obecności kilku obiektów.
8. Dodano przechowywanie informacji na dysku twardym o włączeniu/wyłączeniu synchronizacji z programami gastronomicznymi.
9. Dodano podgląd pól własnych dla uprawnienia "Obserwatora", po najechaniu kursorem na rezerwację.
10. Dodano okno z zapytaniem, czy zauktualizować kwotę wpłaty w oknie rezerwacji, w przypadku wystawiania faktury do rezerwacji nieopłaconej.
11. Utworzono raport "Faktury do paragonów".
12. Utworzono raport "Rezerwacje" z zestawieniem szeregu danych gości przypisanych do rezerwacji.
13. Usprawniono działanie modułu "Camping" (automatyczne dodawanie opłat miejscowych).
14. Usprawniono opcję wielokrotnej modyfikacji danych klienta w rezerwacji grupowej na grafiku.
15. Usprawniono działanie historii rezerwacji - dodanie logów informujących o zmianach w rezerwacji w zakładce "Własne".


***** 0.47.138 (wersja BETA) *****

1. Zmieniono nazewnictwo sposobu rozliczania, widocznego w historii rezerwacji, na: "Cena pokoju za dobę","Plan Cenowy","Mieszany" oraz "Osobo-doby".
2. Dodano opcję generowania raportu "Revenue Report" po segmencie.
3. Zablokowano możliwość zapisania dokumentu, do którego została wystawiona korekta. Funkcja zostaje odblokowana w momencie usunięcia korekty.
4. Dodano podświetlenie kolorem dokumentów skorygowanych.
5. Dodano korekty dokumentów do raportu "Sprzedaż według produktów".
5. Dodano raport "Faktury do paragonów".
6. Usprawniono synchronizację z channel manager "Novaresa" (przesyłanie dostępności, cen, rezerwacji).
7. Usprawiono połączenie z "BtElectronicsLocks".
8. Usprawniono synchronizację z IdoSell (zapisywanie logów API przy wysyłaniu rezerwacji).


***** 0.47.137 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie planów cenowych.
2. Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość wpisania własnych dat na sezon letni i zimowy).
3. Ulepszono działanie modułu Camping (dodano możliwość zmiany zakresu dat w edycji opłat miejscowych).


***** 0.47.136 (wersja BETA) *****


1. Dodano okno KWNews do KWHotel Free.
2. Dodano raport z zestawieniem faktur w wybranym okresie.
3. Usprawniono działanie planów cenowych.
4. Usprawniono dodawanie kilku planów cenowych w module usług.
5. Rozdzielono opcję zablokowania modyfikacji towaru / usługi od możliwości usuwania całej pozycji w dokumencie księgowym.
6. Dodano logi ze zmianą liczby osób w historii rezerwacji.
7. Usprawniono przeliczanie cen podczas dodawania / edycji usług.
8. Usprawniono synchronizację z YieldPlanet (przesyłanie dostępności).
9. Dodano kategorię przyczyn wyłączania apartamentów oraz uwagi w raporcie "Out of order".


***** 0.47.135 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono pobieranie danych z bazy klienta na grafiku.
2. Usprwaniono proces aktualizacji programu z wersji 0.46 do 0.47.
3. Usprwaniono zapisywanie rezerwacji po jej wydłużeniu i dodaniu posiłków.
4. Usprawniono wysyłanie potwierdzenia HTML dla rezerwacji grupowej na zasobach.
5. Usprawniono generowanie raportu "Rejestr sprzedaży VAT".
6. Dodano opcję zapisywania osobnych uwag dla pojedynczych rezerwacji, należących do rezeracji grupowej, bez nadpisywania uwag grupowych na uwagach pojedynczych.
7. Usprawniono wyświetlanie planów cenowych.
8. Zoptymalizowano szybkość działania planów cenowych.
9. Dodano restrykcje dla rezerwacji z portalu Szallas.hu.
10. Dodano automatyczny import cen z wybranego planu cenowego z channel manager YieldPlanet.


***** 0.47.134 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano usprawnienia do funkcji zmiany cen bezpośrednio na grafiku rezerwacji.
2. Usprawniono restrykcje w module planów cenowych.
3. Dodano możliwość sortowania kolumn na rezerwacji grupowej.
4. Dodano możliwość ustawienia domyślnej jednostki miary usługi noclegowej (dotyczy dokumentów wystawianych z poziomu okna rezerwacji).
5. Usprawniono raport „Szczegóły rezerwacji”.
6. Usprawniono rozliczanie rezerwacji na grafiku.
7. Dodano usprawnienia dla dodatkowych statusów rezerwacji.


***** 0.47.133 (wersja BETA) *****

1. Dodano usprawnienia do automatycznej wysyłki potwierdzeń rezerwacji.
2. Dodano usprawnienia do dokumentów księgowych (faktury zaliczkowe i końcowe).
3. Usprawniono moduł planów cenowych.
4. Dodano moduł eksportu do programu Wapro Kaper.
5. Dodano obiadokolacje i połówki obiadokolacji do raportu posiłków.
6. Dodano możliwość dokonania importu płatności z systemu tPay.
7. Dodano funkcję otwierania linków URL w szablonach potwierdzeń.


***** 0.47.132 (wersja produkcyjna) *****

1. Dodano nową wtyczkę do synchronizacji z Szallas.hu
2. Dodano w rezerwacjach pojedynczych możliwość przenoszenia rezerwacji między obiektami.
3. Dodano usprawnienia do bazowego planu cenowego.
4. Dodano opcję wyświetlania przyjazdów na przyszłe dni w module "Dashboard".
5. Dodano sortowanie według priorytetu przypisywania rezerwacji.
6. Dodano usprawnienia do posiłków w planach cenowych.
7. Dodano usprawnienia do modułu "Dashboard", związane z wyświetlaniem kolumn.


***** 0.47.131 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono podświetlanie balansu w dokumentach kasowych.
2. Usunięto zakładkę „Cash register” z wersji zagranicznych programu.
3. Dodano nową kolumnę z numerem rezerwacji online.
4. Usprawniono kasowanie klientów niepowiązanych z rezerwacjami.
5. Usprawniono doliczenie opłaty miejscowej w module KWCamping.
6. Usprawniono raport obliczeń prowizji.
7. Dodano nowe uprawnienia związane z edycją stawek VAT do dokumentów księgowych.
8. Usprawniono wystawianie linków do płatności w rezerwacjach grupowych.
9. Dodano możliwość wskazania pokoi podczas importu danych z jednej bazy KWHotel Pro do drugiej.
10. Usprawniono moduł planów cenowych.
11. Usprawniono rozdzielanie kwoty zaliczki przy rezerwacjach grupowych
12. Usprawniono kreator planów cenowych
13. Usprawniono raport zmianowy.
14. Usprawniono przeliczanie prowizji dla właścicieli.


***** 0.47.130 (wersja BETA) *****

1. Usprawniono działanie zakładki „Rezerwacje online”.
2. Dodano nowe zabezpieczenia w module faktur (na podstawie paragonu).
3. Zmodyfikowano logikę działania raportu usług na chronologiczną.
4. Usprawniono dodawanie narodowości klienta podczas edycji na grafiku rezerwacji.
5. Dodano NIP w parametrach Fast Report (.frx).
6. Dodano NIP do usuwania duplikatów klienta.
7. Usprawniono raport ‘Wykres sprzątań’.
8. Dodano dodatkowy opis pokoju w przypomnieniach SMS API.
12 z 23 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Helpdesk