8. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej
Wszelkie ustawienia, bezpośrednio związane z systemem rezerwacji (nie dotyczy to tworzenia bazy pokoi i planów cenowych), powinny być realizowane w panelu internetowym KWHotel, dostępnym tutaj.
Do systemu należy zalogować się poprzez panel administratora, danymi przesłanymi przez Zespół KWHotel na autoryzowany adres e-mail.


Wysyłka powiadomień, przeprowadzona w poprzednim kroku, będzie możliwa po skonfigurowaniu serwera poczty w menu Konfiguracje (1) > Serwer poczty (2).
Należy zdefiniować nazwę nadawcy (3) i adres email (4), z którego generowana będzie wiadomość do Gości i na którego kierowane będą odpowiedzi od nich. 
Możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych adresów mailowych (5). Ustawienia serwera mogą pozostać bez zmian (6)

UWAGA! Jako typ serwera pocztowego możesz także wybrać „Serwer SMTP”. Należy wówczas wprowadzić dane własnej skrzynki pocztowej.
Rozwiązanie to jest rekomendowane w sytuacji, gdy opcja „Serwer KWHotel” nie działa w przypadku Twojego systemu rezerwacji online.

Po wprowadzeniu danych, należy zweryfikować poprawność konfiguracji, klikając klawisz „Test” (7).
Jeśli pojawi się komunikat o pomyślnie wysłanej wiadomości email, należy zapisać ustawienia (8).61 z 123 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software