INFO 4. Jak połączyć rezerwacje pojedyncze w grupową?
Każdą rezerwację pojedynczą można dodać do rezerwacji grupowej. W tym celu należy: 
1. otworzyć pierwszą rezerwację pojedynczą, która będzie dodawana do grupowej, 
2. w prawej części okna, w zakładce Pozostałe 
 - uzupełnić numer rezerwacji grupowej w przypadku, gdy chcemy rezerwacje pojedynczą dołączyć do już istniejącej grupowej, 
 - lub zostawić „0” i program otworzy okno nowej rezerwacji grupowej, 
3. odczytać numer rezerwacji grupowej (pasek górny), 
4. otworzyć kolejną rezerwację pojedynczą i w zakładce Pozostałe uzupełnić nr rezerwacji grupowej, do której ma ona zostać dołączona.
17 z 20 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software