BONUS 5. Konfiguracja kategorii wiekowych w KWHotel Booking Engine
UWAGA! Funkcja dostępna jedynie dla użytkowników programu KWHotel Pro w wersji 0.47. Wymaga najnowszej wersji systemu KWHotel Booking Engine.

*Czym są kategorie wiekowe?*

Kategorie wiekowe pozwalają na umieszczenie w systemie rezerwacji maksymalnie trzech dodatkowych grup osób / zwierząt / jednostek,
które mogą być uwzględnione w rezerwacji.

Przykładowe konfiguracje:

A)
Kategoria 1 --> Dzieci w wieku 0-6
Kategoria 2 --> Dzieci w wieku 7-13
Kategoria 3 --> Dzieci w wieku 14-17

B)
Kategoria 1 --> Dzieci
Kategoria 2 --> Psy
Kategoria 3 --> Koty

Jak widać, system pozwala na wprowadzenie dowolnej konfiguracji. Oprócz osób i zwierząt, możemy więc uwzględnić przykładowo dostawkę.
Informacja ta pobierana jest następnie do programu KWHotel Pro i umieszczana w odpowiednich kategoriach wiekowych w oknie rezerwacji.

UWAGA! Kategorie wiekowe w KWHotel Booking Engine nie są pobierane z programu KWHotel Pro.
Należy więc upewnić się, że w obu systemach utworzone zostały takie same kategorie wiekowe.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.


*Kategorie wiekowe a dostępność pokoi*

Pierwsza kategoria wiekowa nie jest brana pod uwagę podczas obliczania dostępności pokoi.
Wynika to z faktu, iż pod pierwszą kategorię wiekową najczęściej przypisywane są niemowlęta.

Co to oznacza? Niezależnie od tego, jak nazwiemy naszą pierwszą kategorię wiekową,
klient będzie mógł wpisać dowolną liczbę w ramach tej kategorii wiekowej (np. 6 niemowląt).
Pula dostępnych pokoi zostanie policzona na podstawie wybranej przez klienta liczby osób dorosłych oraz osób z drugiej i trzeciej kategorii wiekowej.

Przykład:

W wyszukiwanym przez klienta terminie mamy wolne jedynie 2 pokoje dwuosobowe.
Klient zaznacza, iż poszukuje rezerwacji dla:

- 3 osób dorosłych
- 2 niemowląt (1. kategoria wiekowa)
- 1 dziecka w wieku 7-13 (2. kategoria wiekowa)

W takiej sytuacji system sprawdzi dostępność dla 4 osób (3 dorosłe + 1 dziecko z drugiej kategorii wiekowej). Niemowlęta zostaną pominiete.

Rezultatem będzie więc wskazanie możliwości rezerwacji dwóch pokoi dwuosobowych, pomimo obecności 6 osób, które mają zamiar przyjechać.


*Konfiguracja kategorii wiekowych*

Konfiguracja kategorii wiekowych wymaga dostępu do panelu administratora, zlokalizowanego pod adresem dev.kwhotel.com.

Po zalogowaniu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1. Przejdź do menu Konfiguracje > Rezerwacje online > Ustawienia (nowy).
Krok 2. Naciśnij przycisk "Edytuj", zlokalizowany obok napisu "Kategorie wiekowe".Nowo otwarte okno składa się z następujących elementów:

Kategoria - w tej kolumnie wyświetlane są 3 kategorie wiekowe, które możesz aktywować w swoim systemie rezerwacji online.

Włączona - w tej kolumnie możesz sprawdzić, które kategorie wiekowe zostały aktywowane. Oznaczone są one zieloną ikonką.

Akcje - w tej kolumnie możesz edytować każdą z kategorii.

Krok 3. Naciśnij przycisk "Edytuj" dla kategorii wiekowej, którą chcesz używać.Krok 4. Przejdź do zakładki "Tłumaczenia".
Nim aktywujesz daną kategorię wiekową, wymagane jest stworzenie jej nazwy w każdym z języków, które wykorzystujesz w systemie KWHotel Booking Engine.Krok 5. Naciśnij przycisk "Dodaj nowe tłumaczenie".Krok 6. W polu "Język" wpisz skrócony symbol języka (na przykład pl, en, fr, de, it, ru, ua, gr).

UWAGA! System akceptuje jedynie małe litery. Wprowadzenie języków "EN" czy "PL" nie będzie uwzględniane przez Booking Engine.

Krok 7. W polu "Nazwa" wprowadź nazwę kategorii wiekowej. Będzie ona wyświetlana w KWHotel Booking Engine.
Krok 8. Naciśnij przycisk Zapisz.


Powtórz kroki 5-8 dla każdego języka, który chcesz wprowadzić dla tej kategorii wiekowej.

Krok 9. Przejdź do zakładki "Podstawowe".
Krok 10. Przełącz kategorię wiekową na włączoną.
Krok 11. Naciśnij przycisk "Zapisz".Jeżeli chcesz wykorzystać także pozostałe dwie kategorie wiekowe, wystarczy powtórzyć dla nich kroki 3-11.


*Gdzie w programie KWHotel Pro znajduje się konfiguracja nazw kategorii wiekowych?*

Jest ona dostępna w menu Narzędzia > Konfiguracja > Pozostałe.


78 z 130 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software