03.1. Faktury (strona 1)


Skrócona nazwa numeru identyfikacji podatkowej (1) - pozwala wprowadzić skrótową nazwę NIPu obiektu. Domyślna wartość to "NIP".
UWAGA! W polu tym nie należy wprowadzać NIPu obiektu. Informacja ta znajduje się w menu Narzędzia > Dane obiektu.

Opisy na wydrukach dokumentów księgowych (2) - jest to sekcja pozwalająca wprowadzić nazwy nagłówków w następujących typach dokumentów:

- Faktura
- Faktura zaliczkowa
- Proforma
- Korekta faktury
- Korekta paragonu
- Dokument kasowy (pozostawienie tego pola pustym spowoduje wykorzystanie wartości domyślnych)

Drukuj napis "Oryginał" i "Kopia" na dokumentach księgowych (3) - pozwala drukować na dokumentach księgowych napisy "Oryginał" lub "Kopia", w celu odróżnienia wystawionych dokumentów.

System numeracji faktur (4) - pozwala wybrać pomiędzy miesiączną, a roczną numeracją faktur.

Numeracja miesięczna - na przykład 32/A/06/2018
Numeracja roczna - na przykład 32/A/2018

Na powyższych przykładach, "A" oznacza miejsce do wprowadzenia własnego prefiksu w numeracji.

Automatyczne wystawianie KP i KW do paragonów (5) - automatycznie generuje dokument kasowy do każdego wystawionego paragonu.

Automatyczne wystawianie KP i KW do faktur (6) - automatycznie generuje dokument kasowy do każdej wystawionej faktury

Kontrola kasy po przelogowaniu użytkownika (7) - pozwala na włączenie funkcji "Raportów zmianowych" w programie KWHotel.
Aktywacja tej opcji sprawia, że podczas logowania do programu, użytkownik o uprawnieniach niższych niż administrator, proszony jest o wprowadzenie aktualnego stanu kasy.
Gdy to uczyni, rozpoczyna się zmiana danego użytkownika.

Podczas trwania tej zmiany, program rejestruje następujące działania użytkownika:

- Kwotę w kasie po zakończeniu poprzedniej zmiany
- Kwotę podaną przez danego użytkownika przed rozpoczęciem zmiany
- Sumę dokumentów kasowych dodanych przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Sumę dokumentów bankowych dodanych podczas zmiany
- Dokumenty wystawione przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Rezerwacje utworzone przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Rezerwacje usunięte przez dane użytkownika podczas trwania zmiany

Wszystkie wygenerowane raporty zmianowe, administrator może sprawdzić w module Statystyki > Raporty zmianowe.

Funkcja pozwala na kontrolę stanu kasy oraz działań prowadzonych przez pracowników, korzystających z programu KWHotel.
Jeżeli dana zmiana wykazuje rozbieżności w zadeklarowanym przez pracownika stanie kasy, a tym wynikającym z poprzedniej zmiany, zmiana oznaczana jest na czerwono.

Szczegółowe informacje, dotyczące funkcji raportów zmianowych, znajdziesz tutaj.


Automatyczne dodawanie paragonu po wystawieniu faktury (8) - do każdej wystawianej faktury, program automatycznie wygeneruje paragon.

Automatyczne wystawianie zerującego raportu zmianowego na drukarce fiskalnej (9) - program, po zakończeniu dnia (o północy), wyśle sygnał do drukarki fiskalnej, aby ta wystawiła zerujący raport zmianowy.

Domyślny przedrostek dla wystawianych faktur (10) - pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych faktur.
Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem faktury a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.

Domyślny przedrostek dla wystawianych rachunków (11) - pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych rachunków.
Przedrostek umieszczany jest pomiedzy numerem rachunku, a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.

Przedrostek w przypadku oddzielnej numeracji dla faktur zaliczkowych (12) - pozwala na dodanie odmiennego przedrostka dla generowanych faktur zaliczkowych (np. ZAL).Domyślny opis nazwy asortymentu dla noclegów (13) - pokazuje, w jaki sposób przedstawione zostanie zakwaterowanie na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{0} - data od
{1} - data do
{2} - symbol pokoju

Przykład:
Nocleg od {0} do {1} w pokoju {2} = Nocleg od 12.09.2018 do 14.09.2018 w pokoju 03.


Domyślny opis zaliczek / zadatków (14) - pokazuje w jaki sposób przedstawiona zostanie pozycja zaliczki na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{1} - data od
{2} - data do

Domyślne PKWIU (15) - pole do wprowadzenia domyślnego numeru Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla noclegów.
W celu wprowadzenia PKWiU dla innych pozycji (np. towarów, posiłków), należy skonfigurować je w module Dokumenty księgowe > Towary i usługi.

Dopisek do pozycji częściowych (16) - opcja przeznaczona do wpisywania na fakturze nieregularnych płatności za dobę (jeśli do ceny podstawowej dolicza się dodatkową opłatę).

38 z 75 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software