03.1. Faktury (strona 1)

Skrócona nazwa numeru identyfikacji podatkowej (1) - pozwala wprowadzić skrótową nazwę NIPu obiektu. Domyślna wartość to "NIP".
UWAGA! W polu tym nie należy wprowadzać NIPu obiektu. Informacja ta znajduje się w menu Narzędzia > Dane obiektu.

Opisy na wydrukach dokumentów księgowych (2) - jest to sekcja pozwalająca wprowadzić nazwy nagłówków w następujących typach dokumentów:

- Faktura
- Faktura zaliczkowa
- Proforma
- Korekta faktury
- Korekta paragonu
- Dokument kasowy (pozostawienie tego pola pustym spowoduje wykorzystanie wartości domyślnych)

Drukuj napis "Oryginał" i "Kopia" na dokumentach księgowych (3) - pozwala drukować na dokumentach księgowych napisy "Oryginał" lub "Kopia", w celu odróżnienia wystawionych dokumentów.

System numeracji faktur (4) - pozwala wybrać pomiędzy miesiączną, a roczną numeracją faktur.

Numeracja miesięczna - na przykład 32/A/06/2018
Numeracja roczna - na przykład 32/A/2018

Na powyższych przykładach, "A" oznacza miejsce do wprowadzenia własnego prefiksu w numeracji.

Automatyczne wystawianie KP i KW do paragonów (5) - automatycznie generuje dokument kasowy do każdego wystawionego paragonu.

Automatyczne wystawianie KP i KW do faktur (6) - automatycznie generuje dokument kasowy do każdej wystawionej faktury

Kontrola kasy po przelogowaniu użytkownika (7) - pozwala na włączenie funkcji "Raportów zmianowych" w programie KWHotel.
Aktywacja tej opcji sprawia, że podczas logowania do programu, użytkownik o uprawnieniach niższych niż administrator, proszony jest o wprowadzenie aktualnego stanu kasy.
Gdy to uczyni, rozpoczyna się zmiana danego użytkownika.

Podczas trwania tej zmiany, program rejestruje następujące działania użytkownika:

- Kwotę w kasie po zakończeniu poprzedniej zmiany
- Kwotę podaną przez danego użytkownika przed rozpoczęciem zmiany
- Sumę dokumentów kasowych dodanych przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Sumę dokumentów bankowych dodanych podczas zmiany
- Dokumenty wystawione przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Rezerwacje utworzone przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
- Rezerwacje usunięte przez dane użytkownika podczas trwania zmiany

Wszystkie wygenerowane raporty zmianowe, administrator może sprawdzić w module Statystyki > Raporty zmianowe.

Funkcja pozwala na kontrolę stanu kasy oraz działań prowadzonych przez pracowników, korzystających z programu KWHotel.
Jeżeli dana zmiana wykazuje rozbieżności w zadeklarowanym przez pracownika stanie kasy, a tym wynikającym z poprzedniej zmiany, zmiana oznaczana jest na czerwono.

Szczegółowe informacje, dotyczące funkcji raportów zmianowych, znajdziesz tutaj.


Automatyczne dodawanie paragonu po wystawieniu faktury (8) - do każdej wystawianej faktury, program automatycznie wygeneruje paragon.

Automatyczne wystawianie zerującego raportu zmianowego na drukarce fiskalnej (9) - program, po zakończeniu dnia (o północy), wyśle sygnał do drukarki fiskalnej, aby ta wystawiła zerujący raport zmianowy.

Domyślny przedrostek dla wystawianych faktur (10) - pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych faktur.
Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem faktury a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.

Domyślny przedrostek dla wystawianych rachunków (11) - pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych rachunków.
Przedrostek umieszczany jest pomiedzy numerem rachunku, a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.

Przedrostek w przypadku oddzielnej numeracji dla faktur zaliczkowych (12) - pozwala na dodanie odmiennego przedrostka dla generowanych faktur zaliczkowych (np. ZAL).


Domyślny opis nazwy asortymentu dla noclegów (13) - pokazuje, w jaki sposób przedstawione zostanie zakwaterowanie na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{0} - data od
{1} - data do
{2} - symbol pokoju

Przykład:
Nocleg od {0} do {1} w pokoju {2} = Nocleg od 12.09.2018 do 14.09.2018 w pokoju 03.


Domyślny opis zaliczek / zadatków (14) - pokazuje w jaki sposób przedstawiona zostanie pozycja zaliczki na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:

{1} - data od
{2} - data do

Domyślne PKWIU (15) - pole do wprowadzenia domyślnego numeru Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla noclegów.
W celu wprowadzenia PKWiU dla innych pozycji (np. towarów, posiłków), należy skonfigurować je w module Dokumenty księgowe > Towary i usługi.

Dopisek do pozycji częściowych (16) - opcja przeznaczona do wpisywania na fakturze nieregularnych płatności za dobę (jeśli do ceny podstawowej dolicza się dodatkową opłatę).

Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software