INFO 01. ZW - zwolniony na dokumentach księgowych
W celu ustawienia "zw" (zwolniony z podatku) na dokumentach księgowych, należy kliknąć menu Narzędzia > Edytor stałych słownikowych > Stawka VAT.
Następnie należy zweryfikować przy jakim PTU drukarki zostało ustawione „zw” (np. PTU_G).
W polu "Nazwa", przy wybranym PTU, należy wpisać „zw” oraz wpisać wartość powyżej 100 (np. 101).

Przy wystawianiu dokumentu i wpisaniu w kolumnie VAT wartości 101, program domyślnie na dokumencie umieści „zw”.
Wartość tą można również wpisać w domyślnym asortymencie (tworzonym w module Faktury Rachunki > Asortyment).
Dodatkowo można ustawiać inne skróty, jednak należy wziąć pod uwagę jak została skonfigurowana drukarka i czy posiada ona skrót, który chcemy wprowadzić.
64 z 109 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software