03. Blokowanie oraz otwieranie istniejących okresów dostępności (Booking.com i EHoliday)
Poniższa instrukcja zawiera procedurę działania dla następujących partnerów:
- Booking.com
- EHoliday

Jeżeli korzystasz z channel managera YieldPlanet, ProfitRoom, Hotres lub Hotelsystems, właściwą instrukcję znajdziesz tutaj.


Krok 1. Przejdź do modułu "Plany cenowe".
Krok 2. Zaznacz plan cenowy, w którym chcesz zamknąć lub otworzyć okresy dostępności.
Krok 3. Dwukrotnie kliknij na nazwie planu cenowego lub naciśnij przycisk "Edytuj".


Krok 4. Naciśnij przycisk "Ceny".


Krok 5. W nowo otwartym oknie zobaczysz przygotowane wcześniej okresy cenowe. W kwestii dostępności tych okresów u partnera, wyróżniamy cztery możliwe kolory statusów:
- biały: dostępność jest synchronizowana z partnerem; może jednak posiadać restrykcję minimalnego / maksymalnego pobytu oraz CTA i CTD.


- czerwony: program wysyła dostępność 0, nawet jeżeli w tym okresie dana grupa posiada wolne pokoje.


- szary: synchronizacja okresu jest wyłączona; KWHotel ignoruje jakiekolwiek zmiany cen i dostępności, wykonywane w obrębie tego okresu.


- ciemnoczerwony: okres cenowy ma jednocześnie ustawioną blokadę dostępności oraz wyłączenie synchronizacji tego okresu. Kolor ten ma więc taki sam zakres działania, jak kolor szary.


Krok 6. Zaznacz na liście okres, który chcesz zablokować / odblokować do sprzedaży.
Krok 7. Naciśnij przycisk Zamknij / Otwarty (nazwa przycisku zależna jest od tego, czy okres ten jest aktualnie otwarty, czy zamknięty).

UWAGA! Jeżeli oprócz otwarcia okresu, chcesz mu także nadać dodatkowe restrykcje (minimalny / maksymalny pobyt, CTA / CTD), skorzystaj z przycisku "Edytuj restrykcje".
Przycisk ten pozwala ponadto masowo zamykać duże liczby okresów. Szczegółowy opis działania tego przycisku znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcemy przesłać otwarcie na okres, który był wcześniej zamknięty lub obejmowała go inna restrykcja, nie wystarczy tej restrykcji dezaktywować. Aby przesłać zaktualizowane dane dotyczące okresu, należy pozostawić restrykcję włączoną, ze zmienionymi przez nas parametrami.

Przykładowo, wyłączenie restrykcji na okres, który był wcześniej zamknięty, nie prześle jego otwarcia. Restrykcja powinna być włączona ze statusem "Otwarty".

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany tylko na konkretny dzień tygodnia, skorzystaj z zakładki "Cena za dzień". Wystarczy wybrać interesujący Cię dzień i nacisnąć przycisk Zamknij / Otwarty lub "Edytuj restrykcje".

Krok 8. Po wprowadzeniu zmian we wszystkich żądanych grupach pokoi, naciśnij przycisk "Zapisz".


Krok 9. Naciśnij przycisk "Zapisz", aby zapisać wszystkie zmiany, poczynione w tym planie cenowym.


Krok 10. Pora zsynchronizować nowe dane z portalem. Naciśnij przycisk "Synchronizuj ustawienia".


Krok 11. Zaznacz na liście plan cenowy, na który chcesz wysłać poprawione dostępności.

UWAGA! W przypadku Booking.com, wysyłka dostępności powinna odbywać się tylko na jeden plan cenowy, który zarządza dostępnością także w pozostałych planach (np. Standard Rate). Na pozostałe plany cenowe należy przesłać jedynie ceny.
Zasada ta odnosi się do jednej wtyczki synchronizacyjnej (jednego portalu).
Jeżeli więc przykładowo posiadasz każdy apartament na innym koncie Booking.com, dla każdego z tych kont będziesz synchronizować ceny i dostępność dla jednego planu cenowego, zaś dla pozostałych tylko ceny.

Krok 12. Naciśnij przycisk "Synchr." i zaczekaj na zakończenie procesu wysyłki danych.


Jeżeli posiadasz więcej planów cenowych, wystarczy powtórzyć powyższe kroki dla pozostałych planów cenowych, które synchronizujesz.

Pamiętaj o tym, że w przypadku Booking.com, dostępność wysyłana jest tylko na jeden plan cenowy (np. Standard Rate), zaś na pozostałe należy wysyłać tylko ceny.
Zasada ta odnosi się do jednej wtyczki synchronizacyjnej (jednego portalu).
Jeżeli więc przykładowo posiadasz każdy apartament na innym koncie Booking.com, dla każdego z tych kont będziesz synchronizować ceny i dostępność dla jednego planu cenowego, zaś dla pozostałych tylko ceny.
57 z 140 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software