2. Wprowadzanie tłumaczeń grup pokoi
Wszelkie ustawienia, bezpośrednio związane z systemem rezerwacji (nie dotyczy to tworzenia bazy pokoi i planów cenowych), powinny być realizowane w panelu internetowym KWHotel, dostępnym tutaj.
Do systemu należy zalogować się poprzez panel administratora, danymi przesłanymi przez Zespół KWHotel na autoryzowany adres e-mail.


Konfiguracja tłumaczeń grup pokoi odbywa się w menu Pokoje > Pokoje > Grupy pokoi > edytujemy grupę pokoi > Tłumaczenia (1).
W tym miejscu należy wprowadzić opisy dla wybranych wersji językowych. Aby to uczynić, kliknij „Dodaj” (2).Pojawi się okno umożliwiające stworzenie opisu grupy (3)
Na początek definiujemy dla jakiej wersji językowej będzie tworzony dany opis – w tym celu wpisujemy dwuliterowy skrót wybranego języka (4)

UWAGA! Wszystkie inicjały języków należy wpisywać jako duże litery (EN, PL, itp.).

KWHotel Booking Engine wspiera następujące wersje językowe:
Polska (PL), Angielska (EN), Niemiecka (DE), Rosyjska (RU), Francuska (FR), Grecka (GR), Włoska (IT), Norweska (NO), Łotewska (LV).

Następnie należy podać nazwę, która będzie wyświetlana przy danej grupie w systemie rezerwacji (5). Na koniec wprowadzamy opis danego typu pokoi (6) i zapisujemy zmiany (7).Po kliknięciu w „Zapisz”, na zielonym tle powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zapisie (8).Żółty klawisz otwiera okno edycji utworzonego opisu (A), czerwony umożliwia jego usunięcie (B)
Klawisz „Dodaj” pozwala na wprowadzenie opisu w kolejnym języku (C)53 z 108 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software