INFO 2. Opóźnienie w wyświetlaniu rezerwacji w KWHotel Pro

Niniejszy artykuł jest częścią poprzedniej Bazy Wiedzy KWHotel. Aby przejść do aktualnej Bazy Wiedzy 2.0, KLIKNIJ TUTAJ

Pytanie: Dlaczego rezerwacje dokonane w aplikacji mobilnej lub panelu KWHotel Web nie są od razu wyświetlane w programie KWHotel Pro? 
Dodatkowo nie działa usuwanie tych rezerwacji. Aby zostały usunięte z grafiku, wymagane jest ponowne uruchomienie programu!

Odpowiedź: Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować strefę czasową oraz pozostałe ustawienia, obecne w panelu webowym > Konfiguracje > Hotel.
W przypadku braku niniejszej konfiguracji, system bierze pod uwagę czas serwerowy panelu KWHotel Web, powodując opóźnienia w wyświetlaniu informacji w KWHotel Pro.


99 z 265 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software