06. Omówienie parametrów wykorzystywanych w module Fast Report

Niniejszy artykuł jest częścią poprzedniej Bazy Wiedzy KWHotel. Aby przejść do aktualnej Bazy Wiedzy 2.0, KLIKNIJ TUTAJ

Parametry to przygotowane przez naszych programistów funkcje, które mogą pobierać dane z okien rezerwacji, czy modułów księgowych.

Poniżej znajdziesz omówienie zdecydowanej większości parametrów, oprogramowanych dla modułu Fast Report, a także instrukcję, w którym miejscu możesz je wprowadzić.

 

Rezerwacje

 

ŹRÓDŁO

OPIS

ZMIENNA

ReservationID

RoomID

RoomName

DateFrom

DateTo

Advance

Paid

LocalTax

Price

DayPrice

PeopleGroup1

PeopleGroup2

PeopleGroup3

PeopleGroup4

PriceGroup1

PriceGroup2

PriceGroup3

PriceGroup4

MealsComments

Status

ID rezerwacji

ID pokoju (z modułu Pokoje)

Symbol/Nazwa pokoju

Data początku rezerwacji

Data końca rezerwacji

Zaliczka (z rezerwacji-wpłacona)

Zapłacono

Opłata miejscowa

Cena za całą rezerwację

Cena za dobę

Ilość osób

Pole Dziecko 1 – ilość

Pole Dziecko 2 – ilość

Pole Dziecko 3 – ilość

Cena za osobę – pierwsze pole w rez.

Cena za Dziecko 1

Cena za Dziecko 2

Cena za Dziecko 3

Uwagi z posiłków, pod ilością osób

Status rezerwacji

[Reservations.ReservationID]

[Reservations.RoomID]

[Reservations.RoomName]

[Reservations.DateFrom]

[Reservations.DateTo]

[Reservations.Advance]

[Reservations.Paid]

[Reservations.LocalTax]

[Reservations.Price]

[Reservations.DayPrice]

[Reservations.PeopleGroup1]

[Reservations.PeopleGroup2]

[Reservations.PeopleGroup3]

[Reservations.PeopleGroup4]

[Reservations.PriceGroup1]

[Reservations.PriceGroup2]

[Reservations.PriceGroup3]

[Reservations.PriceGroup4]

[Reservations.MealsComments]

[Reservations.Status]Produkty

 

ŹRÓDŁO

      OPIS

                        ZMIENNA

ReservationID

Name

Quantity

Unit

NetPrice

Tax

GrossPrice

Date

      ID rezerwacji

      Nazwa towaru

      Ilość

      Jednostka

      Cena netto

      Podatek

      Cena brutto

      Data dodania produktu

                        [Products.ReservationID]

                        [Products.Name]

                        [Products.Quantity]

                        [Products.Unit]

                        [Products.NetPrice]

                        [Products.Tax]

                        [Products.GrossPrice]

                        [Products.Date]

 

 

Metody płatności

 

ŹRÓDŁO

  OPIS

ReservationID

PaymentMethode

Value

  ID rezerwacji

  Sposób płatności

  Wartość zapłacona danym sposobem

 

 

Logo

 

ŹRÓDŁO

              OPIS

Logo

Hotel logo

              Logo w formacie .jpg zapisane w folderze KWHotel > Doc > pl

              Logo do wczytaniaParametry rezerwacji


Reservation ID

            ID rezerwacji

            [Reservation ID]

Reservation Online ID

            ID rezerwacji online

            – okno rezerwacji, zakładka Pozostałe

            [Reservation Online ID]

Date from

            Data początku rezerwacji

            [Date from]

Date to

            Data końca rezerwacji

            [Date to]

 

Nights

Liczba nocy

[Nights]

Adults

Liczba osób

[Adults]

People1

Liczba osób z kategorii „Dziecko 1”

[People1]

People2

Liczba osób z kategorii „Dziecko 2”

[People2]

People3

Liczba osób z kategorii „Dziecko 3”

[People1]

Price Adults

Cena za osobę

[Price Adults]

Price People1

Cena za osobę z kategorii „Dziecko 1”

[Price People1]

Price People2

Cena za osobę z kategorii „Dziecko 2”

[Price People2]

Price People3

Cena za osobę z kategorii „Dziecko 3”

[Price People3]

Price For Night

Cena za noc/dobę

[Price For Night]

Total Accomodation

Cena za noclegi

[Total Accomodation]

Price For Meals

Cena za posiłki

[Price For Meals]

Extras

Zbiorcza cena za towary

[Extras]

Total

Zbiorcza cena za rezerwację

[Total]

AmountDue

Pozostało do zapłaty z rezerwacji

[AmountDue]

LocalTax

Opłata miejscowa

[LocalTax]

Amount Total including Tax

Zbiorcza cena z podatkiem i opłatą miejscową

[Amount Total including Tax]

Discount For Accommodation

Zniżka za noclegi, ustawiona w rezerwacji

[Discount For Accommodation]

Amount Paid

Zapłacono z rezerwacji

[Amount Paid]

Advance

Zaliczka wpłacona

[Advance]

Subvertion

Dofinansowanie

[Subvertion]

LocalTax Paid

Opłata miejscowa - wpłacona

[LocalTax Paid]

Total Paid

Wpłacona zaliczka

[TotalPaid]

Rate Plan

Plan cenowy – nazwa z okna rezerwacji

[Rate Plan]

 

 

Rezerwacje – dane klienta i obiektu

Comments

Uwagi z rezerwacji

               [Comments]

Reservation Created By

Osoba, która utworzyła rezerwację

               [Reservation Created By]

Confirnation Signed By

Osoba, która wystawiła potwierdzenie

               [Confirnation Signed By]

Customer Address

Adres gościa z rezerwacji

               [Customer Address]

Customer Date of birth

Data ur. klienta

               [Customer Date of birth]

Customer Email

E-mail klienta

               [Customer Email]

Customer Company

Firma klienta

               [Customer Company]

Customer Place of birth

Miejsce ur. klienta

               [Customer Place of birth]

Customer Nationality

Narodowość klienta

               [Customer Nationality]

Customer Name

Imię i nazwisko klienta

               [Customer Name]

Customer TAX ID Number

Numer dowodu klienta

               [Customer TAX ID Number]

Customer ID Number

Pesel

               [Customer ID Number]

Customer Phone

Numer telefonu klienta

               [Customer Phone]

Hotel description

Dane obiektu

               [Hotel description]

Regulations

Regulamin

               [Regulations]

Customer First Name

Imię klienta

               [Customer First Name]

Customer Last Name

Nazwisko klienta

               [Customer Last Name]

Advance due date

Termin wpłaty zaliczki

               [Advance due date]

Hotel name

Nazwa obiektu

               [Hotel name]

Hotel postcode

Kod pocztowy obiektu

               [Hotel postcode]

Hotel city

Miasto z danych obiektu

               [Hotel city]

Hotel email

E-mail obiektu

               [Hotel email]

Hotel phone

Telefon obiektu

               [Hotel phone]

Hotel www

Strona obiektu

               [Hotel www]

RoomDeposit

Depozyt pokoju

               [RoomDeposit]

Customer Company Address

Adres firmy klienta

               [Customer Company Address]

 

Customer Company Tax ID

  NIP

                                 [Customer Company Tax ID]

Customer Company Email

  E-mail firmy

                                 [Customer Company Email]

Customer Company Phone

  Telefon firmy

                                 [Customer Company Phone]

Reservation creation date

  Data utworzenia rezerwacji

                                 [Reservation creation date]Narzędzia > Dane obiektu (licencja)

 

Licence acount number

        Numer konta obiektu

                                [Licence acount number]

Licence bank name

        Nazwa banku

                                [Licence bank name]

Licence city

        Miasto z licencji

                                [Licence city]

Licence company name

        Nazwa firmy z licencji

                                [Licence company name]

Licence contact person

        Osoba kontaktowa z licencji

                                [Licence contact person]

Licence country

        Kraj z licencji

                                [Licence country]

Licence email

        E-mail z licencji

                                [Licence email]

Licence phone

        Telefon z licencji

                                [Licence phone]

Licence poste code

        Kod pocztowy z licencji

                                [Licence poste code]

Licence street

        Ulica z licencji

                                [Licence street]

Licence tax id

        NIP z licencji

                                [Licence tax id]

Licence www

        Strona z licencji

                                [Licence www]

 

 

KWCamping

CaravanRegistrationNumber

Numer rejestracyjny przyczepy

[CaravanRegistrationNumber]

CaravanType

Typ przyczepy

[CaravanType]

CarBrand

Marka samochodu

[CarBrand]

CarRegistrationNumber

Nr rejestracyjny samochodu

[CarRegistrationNumber]

 

 

Dodatkowe

Opis

Zaliczka 40%

Procent z całości rezerwacji

[(0.4m)*[Total]]

Dodaj dni do daty utworzenia rezerwacji

Dodaj X dni np. jako stałą datę zaliczki

[AddDays([Reservation creation date],5)]

 

Dokumenty księgowe

 

ŹRÓDŁO

              OPIS

hotel

date

              Informacje o obiekcie

              Aktualna data

title 1, title 2, title 2_part 1, title 2_part 2

Seller

              Nazwa dokumentu księgowego (numeracja, prefix, rok)

              Dane firmy (NIP, adres, email, strona www)

Buyer

paymentDescription

              Dane gościa

              Forma płatności

toPay

toPayDescription

              Kwota i waluta

              Stan płatności (opłacona / nieopłacona)

wordAmount

username

              Kwota słownie

              Aktualnie zalogowany użytkownik

comments

documentNr

              Uwagi do faktury

              Prefiks oraz numer dokumentu

logo

vatName

              Logo obiektu (dodawane w formie pliku .JPG w katalogu KWHotel)

              Nazwa stawki VAT. Wprowadzana w Narzędzia --> Konfiguracja --> Podatki

Vat0

VAT0Description

              Zastępuje podatek 0% innym symbolem. Konfigurowane w Narzędzia --> Konfiguracja --> Wygląd dokumentów

              Zastępuje podatek 0% wartością słowną (na przykład "Zwolniony"). Konfigurowane w Narzędzia --> Konfiguracja --> Wygląd dokumentów

Original 

currency

              Kopia / oryginał

              Waluta

issuePlace

dateOfSale

              Miejsce wystawienia dokumentu

              Data sprzedaży

dateOfIssue

dateOfPayment

              Data wystawienia

              Termin płatności

customerID

hotelLogo

              ID klienta w KWHotel

              Logo obiektu (dodawane w formie pliku .JPG w katalogu KWHotel)

advancedDate

nipName

              Termin wpłaty zaliczki

              Nazwa stawki VAT. Wprowadzana w Narzędzia --> Konfiguracja --> Podatki

roomGroups 

rooms

              Nazwa grupy pokoi

              Symbol pokoju

saleDate

guestName

              Data sprzedaży

              Dane gościa

reservationID

resDateFrom

              ID rezerwacji w KWHotel

              Data zameldowania

resDateTo 

resOnLine

              Data wymeldowania

              ID rezerwacji online

localTax

numberOfPeople

              Opłata miejscowa

              Liczba osób w rezerwacji

Reservation to pay

ReservationAdvance

              Pełna kwota do zapłaty za rezerwację

 

              Kwota zaliczki

customerPhone

customerEmail

              Telefon gościa

              Email gościa

customerTaxID

customerIDNumber

              NIP firmy

              Numer dowodu gościa

customerRegon

customerisCompany

              REGON

              Czy dany klient jest firmą?

resource

isPaid

              Źródło rezerwacji

              Status płatności

Hotel street

Hotel post code

              Ulica obiektu

              Kod pocztowy obiektu

Hotel city 

Hotel tax id

              Miasto obiektu

              NIP firmy

Hotel name

Hotel country

              Nazwa obiektu

              Kraj, w którym zlokalizowany jest obiekt

Hotel contact person

Bank Name

              Osoba kontaktowa

              Nazwa banku

Bank Account

Licence street

              Numer konta bankowego

              Ulica wpisana do licencji na program

Licence post code

Licence city

              Kod pocztowy wpisany do licencji na program

              Miasto wpisane do licencji na program

Licence tax id   

Licence name

              NIP wpisany do licencji na program

              Nazwa firmy wpisana do licencji na program

Licence country

Licence contact person

              Kraj wpisany do licencji na program

              Osoba kontaktowa wpisana do licencji na program

Document number year

Document number month

              Rok wystawienia dokumentu

              Miesiąc wystawienia dokumentu

Document number

Document full number

              Numer dokumentu

              Pełna numeracja dokumentu

Document prefix

Document affix

              Prefiks dokumentu

              Sufiks dokumentu

Document head

              Nazwa dokumentu


             

***** WPROWADZANIE PARAMETRÓW DO FORMATKI *****

Krok 1. Dodaj lub edytuj dowolne pole tekstowe na formatce.Krok 2. Z listy po prawej stronie wybierz jeden z parametrów znajdujących się w folderze "Data sources" lub "Parameters".
Dwukrotne kliknięcie danego parametru spowoduje dopisanie go do treści pola tekstowego, które właśnie edytujesz.
Krok 3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany.


Instrukcję wykonywania podstawowych działań w programie Fast Report .
Omówienie podstawowych funkcji Fast Report 
.


157 z 386 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software