07.2. Wygląd dokumentów (strona 2)


Jest to pole służące do wpisywania regulaminu na potwierdzeniach rezerwacji (1)
Po wprowadzeniu regulaminu, należy nacisnąć przycisk "Zapisz" (2), aby zmiany zostały zastosowane.

Przycisk (2) pojawi się po dokonaniu jakichkolwiek zmian w powyższych oknach.


31 z 77 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software