07.2. Wygląd dokumentów (strona 2)

Jest to pole służące do wpisywania regulaminu na potwierdzeniach rezerwacji (1).
Po wprowadzeniu regulaminu, należy nacisnąć przycisk "Zapisz" (2), aby zmiany zostały zastosowane.

Przycisk (2) pojawi się po dokonaniu jakichkolwiek zmian w powyższych oknach.


Czy było to dla Ciebie przydatne?   
Powered by LiveZilla Helpdesk