Raport EspagoLink (wykaz zleceń)

ESPAGO LINK WYKAZ ZLECEŃ - to podsumowanie płatności wysyłanych w formie linku Espago.
Wyświetla  transakcje opłacone i nieopłacone w wybranych datach.


Pod tytułem znajduje się informacja o
okresie czasu, na który raport został wygenerowany.

W tabelce znajdziesz następujące informacje:

 1. ID rezerwacji - ID rezerwacji z programu KWHotel (widoczne na górze okna rezerwacji)
 2. Identyfikator zlecenia - numer zamówienia z Espago
 3. Status zlecenia - paid (zapłacony), unpaid / pending (niezapłacony)
 4. Nazwisko - imię i nazwisko osoby z rezerwacji
 5. Email - gościa z rezerwacji
 6. Notatka - tekst wyświetlany podczas płatności przez bramkę, daty rezerwacji, ID rezerwacji oraz własny tekst
 7. Kwota rezerwacji - kwota do zapłaty
 8. Termin płatności - do kiedy gość ma dokonać wpłaty  
 9. Data rezerwacji - data przyjazdu
 10. Data wysłania do EspagoLink - kiedy transakcja została wysłana do Espago
 11. Data wysłania do klienta - kiedy gość otrzymał link do płatności
 12. Data ostatniego pobrania statusu - data zmiany statusu na „Zapłacony”
 13. Data płatności - kiedy gość dokonał płatności przez link

32 z 60 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software