Dodawanie posiłków innych niż domyślne
W oprogramowaniu hotelowym KWHotel można dodać dowolne posiłki, a także zarządzać miejscami na stołówce. W tym celu należy wejść do Narzędzia > Konfiguracja > Posiłki.
14 z 28 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Help Software