Powolne działanie programu KWHotel Pro
W przypadku gdy otwarcie rezerwacji lub wystawienie faktury trwa bardzo długo, należy podjąć następujące kroki:

1) Proszę zresetować router w obiekcie - pozwala to rozwiązać 9 na 10 tego typu przypadków.
2) Proszę zweryfikować ustawienia programu antywirusowego oraz zapory systemu Windows - warto dodać program KWHotel (oraz jego folder instalacyjny) do wyjątków dla wszystkich tego typu programów.
3) Proszę sprawdzić, czy Państwa sieć hotelowa nie jest współdzielona z goścmi. W takiej sytuacji, jeżeli goście nadmiernie obciążają łącze (na przykład filmem online), Państwa praca na programie również może być narażona na spowolnienie.
4) Proszę zweryfikować, czy Państwa system Windows nie pobiera żadnej aktualizacji. Z doświadczenia wiemy, że może to bardzo obciążyć łącze internetowe.  

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosły oczekiwanego rezulatatu, warto przeprowadzić jeszcze jeden test. W tym celu należy znać adres serwera swojej bazy danych.

Jeżeli zakupili Państwo bazę danych od firmy Kajware, dane dostępowe znajdą Państwo w wiadomości mailowej, otrzymanej podczas zakupu programu.
W przypadku gdy posiadają Państwo własną bazę danych, należy skontaktować się z firmą hostingową, aby przypomniała Państwu dane dostępowe. 

Gdy już posiadają Państwo adres serwera bazy danych, proszę przejść do menu Start systemu Windows i wpisać komendę "cmd". Wybieramy opcję "Wiersz polecenia".W nowo otwartym oknie proszę wpisać ping TUTAJ PODAJEMY ADRES SERWERA /t 
Przykład: "ping kwhotel.venduro.pl /t".Państwa komputer zacznie teraz regularnie odpytywać bazę danych KWHotel Pro. Rekomendowane wartości czasu połączenia to 20-25 ms. Jeżeli zobaczą więc Państwo wartości znacznie wyższe, oznacza to powolne działanie połączenia internetowego. 
Ponadto proszę obserwować, czy momentami nie będzie wyświetlana informacja o braku odebranych pakietów. Oznacza to, że występuje także problem ze stabilnością połączenia. Wówczas proszę skonsultować się z firmą dostarczającą Państwu połączenie internetowe oraz z osobą świadczącą opiekę informatyczną w Państwa obiekcie. W jaki sposób czas odpowiedzi bazy danych wpływa na komfort pracy?
Przy optymalnej wartości 20ms, włączenie okna rezerwacji oznacza wysłanie przez program KWHotel zapytania do bazy danych o dane klientów (mija 20ms), o plany cenowe (mija kolejnych 20ms), o posiłki (mija kolejnych 20ms) itd. Składa się to na łączny czas oczekiwania około 1,5-2s. Gdy wartość jest znacznie wyższa, automatycznie czas oczekiwania proporcjonalnie rośnie.
36 z 93 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Help