03.4. Faktury (dokumenty księgowe)


Kasa przyjęła (1) - pozwala wprowadzić oznaczenie dokumentu kasowego "Kasa przyjęła". 
Domyślna wartość: KP.

Kasa wydała (2) - pozwala wprowadzić oznaczenie dokumentu kasowego "Kasa wydała".
Domyślna wartość: KW.

Bank przyjął (3) - pozwala wprowadzić oznaczenie dokumentu bankowego "Bank przyjął".
Domyślna wartość: BP.

Bank wydał (4) - pozwala wprowadzić oznaczenie dokumentu bankowego "Bank wydał".
Domyślna wartość "BW".

Używaj ukośnika zamiast spacji do oddzielenia przedrostka (5) - zaznaczenie tej opcji spowoduje wstawienie dodatkowego ukośnika do oddzielenia na dokumentach przedrostka zdefiniowanego w polach 1-4.

Opcja wyłączona: KP 1/11/2018
Opcja włączona KP/1/11/2018

Numeracja roczna (np. 32/A/2010) (6) - zaznaczenie tej opcji spowoduje dodawanie do dokumentów kasowych oznaczenia numeracji, z uwzględnieniem wyłącznie roku wystawienia dokumentu.

Numeracja miesięczna (np. 32/A/06/2010) (7) - zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie do dokumentów kasowych oznaczenia numeracji, z uwzględnieniem miesiąca i roku wystawienia dokumentu.


42 z 79 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software