INFO 02. Opis najczęstszych komunikatów pojawiających się w zakładce "Rezerwacje online"
Zakładka "Rezerwacje online", dodana w wersji 0.47 programu KWHotel, pozwala na monitorowanie poprawności synchronizacji rezerwacji z portalami i systemami channel manager.

Pojawienie się nowej rezerwacji sygnalizowane jest zmianą ikony na zieloną.
Problemy synchronizacyjne sygnalizowane są zmianą ikony na czerwoną. Należy wówczas niezwłocznie przejść do zakładki "Rezerwacje online" i zapoznać się z treścią komunikatów.

Mówiąc o komunikatach, wyróżniamy cztery podstawowe typy:

Grupa ostrzegawcza: są to komunikaty bezpośrednio dotyczące połączenia z partnerem. Ich występowanie oznacza, że synchronizacja nie działa co najmniej w pewnym okresie.
Do tej grupy zaliczamy między innymi:

- brak możliwości synchronizacji przez niemożność zalogowania się do konta u partnera ("Channel manager is disabled or deleted"),


- brak możliwości wysyłki cen z uwagi na ich brak w planach cenowych KWHotel lub u partnera (w zależności od miejsca zarządzania cenami),


W przypadku wystąpienia tego typu komunikatów, należy wyczyścić kolejkę synchronizacyjną (zobacz tutaj) i spróbować pobrać rezerwacje ponowne.
Jeżeli problem w dalszym ciągu występuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną KWHotel.

Grupa niebieska: są to komunikaty dotyczące przyjęcia rezerwacji poza okresem synchronizowanym.
Dzieje się tak najczęściej w przypadku wysłania cen i dostępności do partnera na dany okres, a następnie skróceniu okresu obowiązywania planu cenowego.
W ten sposób u partnera powstaje dostępność na dalsze terminy, która nie jest aktualizowana. KWHotel natomiast wciąż pobiera rezerwacje i nie zamyka tych terminów.

W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy okresy synchronizowane w planach cenowych KWHotel i u partnera są równe (kończą się w ten sam dzień).
Jeżeli nie są, należy wyrównać okres obowiązywania planu cenowego w KWHotel, aby ten odpowiadał okresowi u partnera.
Następnie należy wykonać synchronizację, korzystając z przycisku "Synchronizuj ustawienia". Szczegółową instrukcję tego procesu znajdziesz tutaj.Grupa czerwona - są to komunikaty przerezerwowania lub niepoprawnego pobrania rezerwacji.

W jaki sposób rozpoznać błędnie pobraną rezerwację?
1. Rezerwacja wyświetla się na czerwono w kolumnie "ID rezerwacji".
2. W kolumnie "ID rezerwacji" znajduje się wpis "ERR:xxxxxx".

W takiej sytuacji należy pobrać ponownie rezerwacje (do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia), klikając prawym przyciskiem na rezerwację i wybierając opcję "Pobierz ponownie".
Błędna rezerwacja zostanie usunięta i ponownie pobrana w przeciągu godziny. Pobierana rezerwacja otrzymuje znak " - " przed swoim ID.W jaki sposób postępować z komunikatem o przerezerwowaniu?
W przypadku przerezerwowania należy skorzystać z klawisza "Zdiagnozuj przerezerwowanie".
Zostanie wówczas wyświetlony raport przerezerwowania, który wskaże przyczynę problemu.


Grupa brązowa - są to komunikaty dotyczące anulacji rezerwacji, które nie zostały odnalezione przez system automatycznie.
Zdarzają się najczęsciej w sytuacji, w której dana rezerwacja z systemu channel manager nie pojawiła się od razu w systemie i w związku z tym została wpisana ręcznie na grafik.
Następnie, gdy rezerwacja zostanie pobrana z systemu channel manager, użytkownik usuwa ją, aby zapobiec duplikowaniu się rezerwacji na grafiku.

Jeżeli gość zmodyfikuje lub odwoła tę rezerwację na portalu, system nie będzie w stanie jej odnaleźć, co skutkować będzie omawianym przez nas komunikatem.Grupa żółta: są to komunikaty mówiące o tym, że program KWHotel nie był w stanie przypisać rezerwacji na grafik, pomimo odpowiedniej dostępności.
Dzieje się tak dlatego, że układ rezerwacji na grafiku nie pozwala zakwaterować całego pobytu w ramach jednego pokoju.

W przypadku korzystania z „pracy na zasobach”, program KWHotel samodzielnie podejmuje próby optymalnego
umieszczenia rezerwacji na grafiku. System pracuje na dostępnościach grup pokoi – pozwala to na dokonanie
rezerwacji 01-05.10.2018 obejmującej np. pobyt w pokoju A w terminie 01-03.10.2018 oraz w pokoju B w terminie
04-05.10.2018. W takiej sytuacji rezerwacja wygląda jak potencjalne przerezerwowanie. 

Rozwiązaniem problemu jest zmiana ułożenia pozostałych rezerwacji w tym terminie.
65 z 117 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software