INFO 01. Czy można dodać święta i okresy specjalne na grafiku rezerwacji?
Na grafiku można zmieniać kolory wybranym okresom czasu. W tym celu należy kliknąć menu Narzędzia > Edytor stałych słownikowych > Święta, a następnie wprowadzić nazwę okresu, wybrać daty obowiązywania oraz kolor oznaczenia.
14 z 26 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Website Chat Software