Raport opłat miejscowych

DOKUMENTY OPŁAT MIEJSCOWYCH - jest to lista opłat miejscowych wystawionych dla gościa w rezerwacji.

Raport pokaże listę dokumentów opłat miejscowych, jeśli wystawione zostały dla gościa w rezerwacji (czyli po opłaceniu opłaty miejscowej). 

Pod tytułem znajduje się informacja o okresie czasu, na który raport został wygenerowany.
Raport pozwala na śledzenie, czy został wystawiony dokument opłaty miejscowej dla gościa oraz na jaką kwotę.

Uwaga!

Sam dokument opłaty miejscowej (OM) dla konkretnego gościa można podejrzeć w rezerwacji → zakładka Dokumenty.
W tabelce znajdziesz następujące informacje:

  1. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu opłaty miejscowej
  2. Nr dokumentu  - przedrostek i numer dokumentu opłaty miejscowej
  3. Imię i nazwisko - imię i nazwisko osoby z rezerwacji
  4. Kwota - kwota opłaty miejscowej
  5. Opis - opis usługi na dokumencie opłaty miejscowej
  6. Data przyjazdu - data początku rezerwacji
  7. Data do  - data wyjazdu gościa
  8. Łącznie - łączna kwota za wystawione dokumenty opłaty miejscowej
25 z 57 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software