Czy KWHotel posiada moduł dla restauracji?
Oprogramowanie KWHotel posiada moduł Posiłków, który umożliwia dodanie wielu posiłków wyświetlanych następnie w rezerwacji. Innym rozwiązaniem jest dodanie pozycji w bazie Asortymentu (towarów i usług), które mogą być następnie wykorzystane przy dodawaniu dokumentu księgowego. Nie jest to jednak zaawansowany program gastronomiczny wraz z magazynem.
Aby mieć zaawansowaną funkcjonalność niezbędne jest integracja z zewnętrznym systemem gastronomicznym. Lista programów zsynchronizowanych z KWHotel dostępna jest tutaj.
3 z 13 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Help Software