INFO 4. Zakładka kart kredytowych
Aby móc zapisywać numery kart - aktywacji zakładki Kart Kredytowych w oknie rezerwacji - należy:
- uruchomić program jako administrator,
- przejść do menu Narzędzia > Konfiguracja > Bezpieczeństwo.
- stworzyć 2 klucze szyfrujące składające się z minimum 8 znaków (dużych i małych liter oraz cyfr),
- zaakceptować regulamin.

Ważne!
Informacje na temat kart bankowych są zapisywane do bazy danych programu i odszyfrowane za pomocą dwóch kluczy szyfrujących. Jeśli ktoś posiada kopię bazy danych lub klucze szyfrujące ma bezpośredni dostęp do numerów kart. Zapisanie kart w programie KWHotel jest czynione na własną odpowiedzialność właściciela obiektu noclegowego. Firma KajWare nie ponosi odpowiedzialności za przeciek danych i związane z tym konsekwencje.

W oknie rezerwacji, w zakładce „Karta kredytowa” należy następnie podać wszystkie dane karty oraz wpisać klucz dodatkowy.
Uwaga! Informacje można wykasować samemu klikając na „Usuń dane karty”, ale są one również automatycznie usuwane:
- po zmianie statusu rezerwacji na rozliczona,
- po upływnie 10 dni od zakończenia rezerwacji,
- po usunięciu rezerwacji lub klienta z bazy.
50 z 112 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software