02. Dodawanie kolejnych usług – usługi stałe (0.47)
Usługa stała - jest to usługa dobowa. Jej wartość będzie więc wzrastać i maleć wraz z długością rezerwacji. Możliwość jej wynajęcie dostępna będzie jedynie w oknie rezerwacji > zakładka "Posiłki".

Niniejsza instrukcja zaprezentuje funkcję dodawania nowej usługi stałej, na przykładzie wynajmu miejsca parkingowego.

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj".
Krok 2. Wprowadź nazwę usługi - "Parking".
Krok 3. Teraz wymagane jest wybranie magazynu dla danej usługi. Naciśnij przycisk "Zarządzaj magazynami*.

Magazyn pozwala nam określić, ile sztuk danych usług jest możliwe do wynajmu w naszym obiekcie. W tym przykładzie wprowadzimy do magazynu pozycję "Parking" i przypiszemy jej 10 miejsc parkingowych.Krok 4. Naciśnij „Dodaj”, a następnie stwórz pozycję "Parking" i wprowadź liczbę miejsc parkingowych. Na koniec zapisz zmiany w tym oknie.Krok 5. Z listy wybierz nowo utworzony magazyn "Parking".
Krok 6. Wybierz rodzaj usługi. Do wyboru są dwie opcje:

Usługa jednorazowa - jest to usługa godzinowa (np. wynajem sali konferencyjnej).
Usługa stała - jest to usługa dobowa. Jej wartość będzie więc wzrastać i maleć wraz z długością rezerwacji. Możliwość jej wynajęcie dostępna będzie jedynie w oknie rezerwacji > zakładka "Posiłki".

W przypadku wynajmu parkingu, miejsce parkingowe jest zazwyczaj wynajmowane na cały czas trwania pobytu, a nie konkretną godzinę. Z tego względu w naszym przykładzie wybierzemy usługę stałą.

Krok 7. Wybierz czas, w którym usługa może zostać wynajęta. W naszym wypadku zaznaczymy opcję "Przy wymeldowaniu". Całościowo, dostępne są następujące opcje:

Przy zameldowaniu - usługa będzie dostępna w dniu przyjazdu klienta
Przy wymeldowaniu - usługa będzie dostępna w dniu wyjazdu klienta
Jedynie w przedziale - usługa będzie dostępna jedynie w konkretnym przedziale czasowym.

Dodatkowo, istnieje możliwość ograniczenia dostępności danej usługi jedynie do hotelu, w którym została ona utworzona. Funkcja przydatna w sytuacji, gdy korzystamy z wielu obiektów na jeden bazie danych.

Krok 8. Wprowadź ilość, jaka pobierana będzie z magazynu w momencie wynajmowania danej usługi. W naszym przypadku oznacza więc to ilość miejsc parkingowych, która będzie zajmowana w magazynie podczas wynajęcia takiej usługi w oknie rezerwacji.

W naszym przykładzie wartość 1 będzie optymalna.

Gdyby jednak nasi klienci przyjeżdżali ciężarówkami, możemy utworzyć odrębną usługę "Parking - ciężarówka", przypisać ją do tego samego magazynu "Parking" i przypisać większą ilość sztuk (np. 2). Dzięki temu nadal obowiązywać będzie nas limit 10 miejsc parkingowych, natomiast samochody osobowe pobierać będą z tego limitu jedno miejsce, zaś ciężarówki - dwa.

Krok 9. Uzupełnij stawkę VAT.
Krok 10. Pora wprowadzić cennik dla naszej usługi (plan cenowy). Naciśnij przycisk "Dodaj plan cenowy". Otwarte zostanie nowe okno.Krok 11. Wprowadź nazwę planu cenowego - na przykład "Standard".
Krok 12. Wybierz termin obowiązywania tego planu cenowego. Jeżeli chcesz, aby był on dostępny cały czas dla tej usługi, nie zmieniaj domyślnych wartości "Od" i "Do".
Krok 13. Wybierz długość trwania danej usługi. W przypadku usługi stałej, nie ma konieczności wprowadzania tutaj żadnych zmian.
Krok 14. Wprowadź cenę brutto dla tej usługi.
Krok 15. Ustaw odstępy czasowe, w których dostępna będzie dana usługa. W przypadku parkingu zależy nam na stałej możliwości wynajmowania miejsc parkingowych. Wprowadź wartość "1" (dostępność co minutę).
Krok 16. Zapisz plan cenowy.69 z 183 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software