02. Dodawanie kolejnych usług – usługi stałe (0.47)
Usługa stała - jest to usługa dobowa. Jej wartość będzie więc wzrastać i maleć wraz z długością rezerwacji. Możliwość jej wynajęcie dostępna będzie jedynie w oknie rezerwacji > zakładka "Posiłki".

Niniejsza instrukcja zaprezentuje funkcję dodawania nowej usługi stałej, na przykładzie wynajmu miejsca parkingowego.

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj".
Krok 2. Wprowadź nazwę usługi - "Parking".
Krok 3. Teraz wymagane jest wybranie magazynu dla danej usługi. Naciśnij przycisk "Zarządzaj magazynami*.

Magazyn pozwala nam określić, ile sztuk danych usług jest możliwe do wynajmu w naszym obiekcie. W tym przykładzie wprowadzimy do magazynu pozycję "Parking" i przypiszemy jej 10 miejsc parkingowych.Krok 4. Naciśnij „Dodaj”, a następnie stwórz pozycję "Parking" i wprowadź liczbę miejsc parkingowych. Na koniec zapisz zmiany w tym oknie.Krok 5. Z listy wybierz nowo utworzony magazyn "Parking".
Krok 6. Wybierz rodzaj usługi. Do wyboru są dwie opcje:

Usługa jednorazowa - jest to usługa godzinowa (np. wynajem sali konferencyjnej).
Usługa stała - jest to usługa dobowa. Jej wartość będzie więc wzrastać i maleć wraz z długością rezerwacji. Możliwość jej wynajęcie dostępna będzie jedynie w oknie rezerwacji > zakładka "Posiłki".

W przypadku wynajmu parkingu, miejsce parkingowe jest zazwyczaj wynajmowane na cały czas trwania pobytu, a nie konkretną godzinę. Z tego względu w naszym przykładzie wybierzemy usługę stałą.

Krok 7. Wybierz czas, w którym usługa może zostać wynajęta. W naszym wypadku zaznaczymy opcję "Przy wymeldowaniu". Całościowo, dostępne są następujące opcje:

Przy zameldowaniu - usługa będzie dostępna w dniu przyjazdu klienta
Przy wymeldowaniu - usługa będzie dostępna w dniu wyjazdu klienta
Jedynie w przedziale - usługa będzie dostępna jedynie w konkretnym przedziale czasowym.

Dodatkowo, istnieje możliwość ograniczenia dostępności danej usługi jedynie do hotelu, w którym została ona utworzona. Funkcja przydatna w sytuacji, gdy korzystamy z wielu obiektów na jeden bazie danych.

Krok 8. Wprowadź ilość, jaka pobierana będzie z magazynu w momencie wynajmowania danej usługi. W naszym przypadku oznacza więc to ilość miejsc parkingowych, która będzie zajmowana w magazynie podczas wynajęcia takiej usługi w oknie rezerwacji.

W naszym przykładzie wartość 1 będzie optymalna.

Gdyby jednak nasi klienci przyjeżdżali ciężarówkami, możemy utworzyć odrębną usługę "Parking - ciężarówka", przypisać ją do tego samego magazynu "Parking" i przypisać większą ilość sztuk (np. 2). Dzięki temu nadal obowiązywać będzie nas limit 10 miejsc parkingowych, natomiast samochody osobowe pobierać będą z tego limitu jedno miejsce, zaś ciężarówki - dwa.

Krok 9. Uzupełnij stawkę VAT.
Krok 10. Pora wprowadzić cennik dla naszej usługi (plan cenowy). Naciśnij przycisk "Dodaj plan cenowy". Otwarte zostanie nowe okno.Krok 11. Wprowadź nazwę planu cenowego - na przykład "Standard".
Krok 12. Wybierz termin obowiązywania tego planu cenowego. Jeżeli chcesz, aby był on dostępny cały czas dla tej usługi, nie zmieniaj domyślnych wartości "Od" i "Do".
Krok 13. Wybierz długość trwania danej usługi. W przypadku usługi stałej, nie ma konieczności wprowadzania tutaj żadnych zmian.
Krok 14. Wprowadź cenę brutto dla tej usługi.
Krok 15. Ustaw odstępy czasowe, w których dostępna będzie dana usługa. W przypadku parkingu zależy nam na stałej możliwości wynajmowania miejsc parkingowych. Wprowadź wartość "1" (dostępność co minutę).
Krok 16. Zapisz plan cenowy.Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software