Raport "Dzienne podsumowanie rezerwacji"

DZIENNE PODSUMOWANIE REZERWACJI

Raport wyszczególnia liczbę pokoi w hotelu - zarówno tych tych dostępnych do sprzedaży, jak i zajętych. Pokazuje również średnią cen i średnią przychodów.


W tabelce znajdziesz następujące informacje:

 1. Liczba osób w hotelu - suma wszystkich osób dorosłych przebywających w hotelu w wybranym miesiącu.
 2. Liczba pokoi w hotelu dostępnych do sprzedaży - liczba dostępnych w hotelu pokoi (bez pokoi zarezerwowanych).
 3. Liczba osób w hotelu dostępnych do sprzedaży minus OOO - liczba dostępnych w hotelu pokoi (bez pokoi zarezerwowanych oraz bez pokoi wyłączonych z użytku - out of order).
 4. Liczba pokoi zajętych - ilość wszystkich rezerwacji na dany dzień.
 5. Pokoje wynajęte dla pracowników (House) - liczba pokoi wynajętych dla pracowników - na podstawie dodanego pola własnego o tej nazwie.
 6. Pokoje zajęte w % bez Comp, House, OOO - liczone w następujący sposób: liczba rezerwacji (bez rezerwacji out of order, bez rezerwacji z polem własnym o nazwie “comp”, bez rezerwacji z polem własnym o nazwie “house”) podzielona przez ilość pokoi, pomnożone przez 100.
 7. Liczba pokoi Out of Order - suma wszystkich rezerwacji “Out of order” na dany dzień
 8. Liczba pokoi, do których przyjeżdża klient w danym dniu - suma pokoi, które w wybranym dniu mają początek rezerwacji.
 9. Liczba osób, które przyjeżdżają w danym dniu - liczba osób dorosłych, które w wybranym dniu przyjeżdżają do hotelu.
 10. Liczba pokoi, w których rezerwacje były robione w recepcji - liczba rezerwacji, które mają ustawione źródło rezerwacji jako “reception” lub “walk-in”.
 11. Liczba pokoi, z których jest wyjazd w danym dniu - liczba pokoi, w których na wybrany dzień jest koniec rezerwacji (wyjazd).
 12. Liczba pokoi z wydłużoną rezerwacją - liczba pokoi na dany dzień, w których rezerwacja została przedłużona (na podstawie historii rezerwacji).
 13. Liczba pokoi z wyjazdem przed końcem pobytu - liczba pokoi zarezerwowanych, z których wyjazd nastąpi przed końcem rezerwacji.
 14. Liczba pokoi, do których klient nie przyjechał - liczba pokoi, które na dany dzień mają rezerwację, ale klient się nie zjawił.
 15. ADR (Średnia dziennego przychodu) - suma przychodu ze wszystkich rezerwacji w danym dniu podzielona przez ilość dostępnych pokoi (wszystkie pokoje bez pokoi zarezerwowanych) na dany dzień.
 16. Średnia dziennego przychodu bez Comp - suma przychodu ze wszystkich rezerwacji (oprócz rezerwacji z polem własnym “Comp”) w danym dniu podzielona przez ilość dostępnych pokoi (wszystkie pokoje bez pokoi zarezerwowanych) na dany dzień.
 17. Średnia dziennego przychodu bez House - suma przychodu ze wszystkich rezerwacji (oprócz rezerwacji z polem własnym “House”) w danym dniu podzielona przez ilość dostępnych pokoi (wszystkie pokoje bez pokoi zarezerwowanych) na dany dzień.
 18. Średnia dziennego przychodu bez Comp i House - suma przychodu ze wszystkich rezerwacji (oprócz rezerwacji z polem własnym “Comp” oraz “House”) w danym dniu podzielona przez ilość dostępnych pokoi (wszystkie pokoje bez pokoi zarezerwowanych) na dany dzień.
 19. Przychody za pokoje - suma przychodów za pokoje zarezerwowane w danym dniu.
 20. Przychody za posiłki - suma przychodów za posiłki w danym dniu.
 21. Inne przychody - suma wszystkich pozostałych przychodów na dany dzień (np. przychody z usług)
 22. Przychód całkowity - suma trzech powyższych (przychody za pokoje + przychody za posiłki + inne przychody).
15 z 32 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software