Wystawianie paragonu do istniejącej faktury
W celu wystawienia paragonu do faktury należy: 
1. otworzyć fakturę, do której ma zostać wystawiony paragon (fakturę można otworzyć w oknie rezerwacji lub w module Faktury Rachunki), 
2. kliknąć „Zapisz”, zaznaczyć „Wystaw paragon”, 
3. kliknąć „Drukuj”. 
Pojawi się nowe okno paragonu, które należy zapisać. Uwaga! Jeśli paragon zostanie wystawiony jako osobny dokument (nie z poziomu okna faktury), na raporcie program policzy wpłatę podwójnie.
13 z 14 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Help Software