03.3. Faktury (strona 3)


Wymuś wystawienie paragonu po każdej wpłacie (1) - dotyczy okna rezerwacji. 
Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu "Wpłata" lub "Zaliczka" i naciśnięcie przycisku "Zapisz", spowoduje otwarcie okna wystawiania paragonu.
Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu księgowego.

Wymuś wystawienie faktury po każdej wpłacie (2) - dotyczy okna rezerwacji.
Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu "Wpłata" lub "Zaliczka" i naciśnięcie przycisku "Zapisz", spowoduje otwarcie okna wystawiania faktury.
Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu księgowego.

Wymuś wystawienie dokumentu kasowego po każdej wpłacie (3) - dotyczy okna rezerwacji.
Wprowadzenie dowolnej kwoty w polu "Wpłata" lub "Zaliczka" i naciśnięcie przycisku "Zapisz" spowoduje otwarcie okna wystawiania dokumentu kasowego.
Uniemożliwia to przyjęcie pieniędzy bez wystawienia dokumentu kasowego.

Wyłączenie możliwości wystawiania paragonów (4) - opcja wyłącza możliwość wystawiania paragonów w oknie rezerwacji.

Wyłącz możliwość wystawiania faktur w oknach rezerwacji (Faktura może być wystawiona tylko z poziomu edycji paragonu) (5) - opcja blokuje możliwość wystawiania faktur w oknie rezerwacji.
Fakturowanie możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez edycję paragonu i skorzystanie z opcji "Wystaw nową fakturę". Blokowaniu nie ulega także możliwość wystawienia faktury do kilku paragonów.

Grupuj posiłki do jednej pozycji na fakturach (6) - powoduje połączenie wszystkich posiłków w jedną pozycję na fakturze.
Nazwę tej pozycji możemy ustalić w polu "Domyślny opis nazwy asortymentu dla posiłków" (14).

Dokumenty z aktualnie wybranego obiektu wystawiane będą w pierwszym obiekcie (7) - opcja widoczna w systemie tylko w sytuacji, gdy posiadamy kilka obiektów na jednej bazie danych.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, iż wszystkie dokumenty, wystawione w obiekcie, dla którego zaznaczymy tę opcję, wystawiane będą dla pierwszego obiektu na liście (wraz z zachowaniem jego numeracji).

Dokumenty z aktualnego obiektu mają wspólną numerację z dokumentami z obiektu 1 (bez rachunków) (8) - zaznaczenie tej opcji powoduje, iż dokumenty z aktualnie wybranego obiektu oraz te z pierwszego obiektu, mają wspólną numerację.
Nadal są jednak wystawiane osobno w każdym obiekcie (w przeciwieństwie do poprzednio opisywanej opcji, gdzie wszystkie dokumenty wystawiane były w pierwszym obiekcie). Funkcja nie obejmuje rachunków.

Włącz wsparcie dla wielu drukarek fiskalnych (9) - zaznaczenie tej opcji pozwala na konfigurację pracy programu z wieloma drukarkami fiskalnymi.
Po kliknięciu opcji, pojawi się także pole wyboru drukarki domyślnej.

Wszystkie dokumenty księgowe na tym komputerze, będą wystawiane na wskazaną lokalizację obiektu (10) - pole wyboru lokalizacji obiektu, która będzie widniała na dokumentach księgowych.

Litera dodawana do prefiksu podczas wystawiania dokumentu księgowego z aktualnego na inny obiekt (11) - pole wprowadzenia osobnego oznaczenia (prefiksu) dla dokumentów księgowych wystawianych z aktualnego obiektu na inny.

Ukrywaj dokumenty księgowe w oknie rezerwacji (12) - zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie zakładki "Dokumenty" w oknie rezerwacji.

Domyślna nazwa dla pogrupowanych pozycji na fakturze (13) - pozwala określić pierwszą część nazwy asortymentu, który powstanie po użyciu opcji "Grupowanie" na fakturze.
Po wprowadzonej tu wartości, system zawsze wstawi procentową wartość stawki VAT.

Przykład: Wpisuję wartość "Asortyment".
Po zgrupowaniu Noclegu w stawce 8% oraz Obiadu w stawce 8%, na dokumencie pojawi się pozycja "Asortyment 8%".

Domyślne PKWiU (15) - pozwala wprowadzić domyślną wartość PKWiU dla posiłków.43 z 79 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software