05. Mapowanie Grup pokoi oraz planów cenowych
W celu dodania nowej grupy pokoi do istniejącej już wtyczki, należy podjąć kilka kroków.

Po pierwsze, aby móc mapować grupy pokoi z Partnerem należy:

1. Utworzyć grupę pokoi z pokojami w KWHotel,
2. Utworzyć i aktywować po stronie Partnera grupę, odpowiadającą grupie pokoi z programu hotelowego KWHotel, 
3. Utworzyć lub uzupełnić plan cenowy tak, aby nowo dodana grupa pokoi została zawarta w planie cenowym, który
    będzie synchronizowany z Partnerem.


W momencie, w którym powyższe warunki zostały spełnione, możemy przystąpić do domapowywania utworzonych grup pokoi.

W tym celu proszę wybrać odpowiednią wtyczkę synchronizacyjną. Znajdą ją Państwo w menu Narzędzia --> Konfiguracja --> KWHotel API --> zaznaczamy wtyczkę i klikamy "Edytuj zaznaczonego partnera".
Spowoduje to otwarcie poniższego okna:Rysunek 1.

Teraz proszę wykonać następujące kroki:

1. Proszę kliknąć "Test połączenia". Kolor symbolu wtyczki zmieni się na zielony,
2. Teraz mogą Państwo przystąpić do synchronizacji grup pokoi. Proszę kliknąć "Synch. grup pokoi".

Rysunek 2.


W wyświetlonym oknie widzą Państwo dwie sekcje, zaznaczone na rysunku 2 kolorem czerwonym
Górna sekcja to widok listy grup pokoi utworzonych w programie KWHotel. Dolna sekcja to widok
listy grup pokoi utworzonych po stronie Partnera.

Proszę teraz odszukać „ID from the portal” mapowanej grupy pokoi i przekopiować go do
odpowiedniej grupy pokoi w KWHotel. Kopiowanie można wykonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pole z numerem ID i wybranie opcji "Copy".
Następnie proszę zaznaczyć pole „Aktywny”, znajdujące się obok pola z numerem ID grupy w KWHotel. Czynność ta zaznaczona jest kolorem zielonym na rysunku 2.

W przypadku kiedy opis grupy pokoi jest niewystarczający dla zidentyfikowania danej grupy, proszę przejść do ekstranetu Partnera i tam zidentyfikować daną grupę pokoi.

Po zakończeniu mapowania należy zapisać zmiany.

Następnym krokiem jest mapowanie z odpowiednim planem cenowym, jeśli nie chcą Państwo dodawać mapowania nowego proszę przejść do Rysunku nr. 6.

Rysunek 3.

1.W tym celu proszę, z zakładki „Plany cenowe”, wybrać odpowiedni plan cenowy.
2 Proszę nacisnąć „Synchronizuj ustawienia” (Rysunek powyżej).

Rysunek 4.


1.W kolejnym oknie proszę nacisnąć „Dodaj”, 
2. Następnie proszę wybrać z listy plan cenowy utworzony po stronie Partnera, 
3. proszę potwierdzić wybór „OK”.
Rysunek 5.

W następnym oknie mają Państwo możliwość wyboru elementów przesyłanych do Partnera. 

Proszę wybrać opcje zgodne z Państwa ustawieniami i zatwierdzić „OK”.

Rysunek 6.

1. Proszę zaznaczyć plan cenowy (podświetlony na niebiesko), 
2. Następnie proszę nacisnąć „Synchr.”.
 Automatycznie zostaną przesłane dane do Partnera. 

Po zakończonej synchronizacji proszę o zapisanie wszystkich zmian. 

Proszę również o sprawdzenie poprawności przesłanych danych w extranecie Partnera.102 z 166 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software