01. Dodawanie kolejnych usług – usługi jednorazowe (0.47)
Usługa jednorazowa - jest to usługa godzinowa (np. wynajem sali konferencyjnej).

Niniejsza instrukcja zaprezentuje funkcję dodawania nowej usługi jednorazowej, na przykładzie wynajmu roweru.

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj".
Krok 2. Wprowadź nazwę usługi - "Wynajem roweru".
Krok 3. Teraz wymagane jest wybranie magazynu dla danej usługi. Naciśnij przycisk "Zarządzaj magazynami*.

Magazyn pozwala nam określić, ile sztuk danych usług jest możliwe do wynajmu w naszym obiekcie. W naszym przykładzie wprowadzimy do magazynu pozycję "Rowery" i przypiszemy jej 5 rowerów.Krok 4. Stwórz pozycję "Rowery" i wprowadź liczbę rowerów. Na koniec zapisz zmiany w tym oknie.Krok 5. Z listy wybierz nowo utworzony magazyn "Rowery".
Krok 6. Wybierz rodzaj usługi. Do wyboru są dwie opcje:

Usługa jednorazowa - jest to usługa godzinowa (np. wynajem sali konferencyjnej).
Usługa stała - jest to usługa dobowa. Jej wartość będzie więc wzrastać i maleć wraz z długością rezerwacji. Możliwość jej wynajęcie dostępna będzie jedynie w oknie rezerwacji > zakładka "Posiłki".

W przypadku wynajmu roweru, chcemy dokonywać go na konkretną godzinę. Z tego względu w naszym przykładzie wybierzemy usługę jednorazową.

Krok 7. Wybierz czas, w którym usługa może zostać wynajęta. W przypadku usług jednorazowych, dostępne są następujące opcje:

Jedynie w przedziale - usługa będzie dostępna jedynie w konkretnym przedziale czasowym.

Dodatkowo, istnieje możliwość ograniczenia dostępności danej usługi jedynie do hotelu, w którym została ona utworzona. Funkcja przydatna w sytuacji, gdy korzystamy z wielu obiektów na jeden bazie danych.

W naszym przypadku, nie chcemy ograniczać wynajmu rowerów do konkretnego sezonu. W związku z tym nie zaznaczamy żadnej opcji.

Krok 8. Wprowadź ilość, jaka pobierana będzie z magazynu w momencie wynajmowania danej usługi. W naszym przypadku oznacza więc to ilość rowerów, która będzie zabierana z magazynu podczas wynajęcia takiej usługi w oknie rezerwacji lub module Usług.

W naszym przykładzie wartość 1 będzie optymalna.

Krok 9. Uzupełnij stawkę VAT.
Krok 10. Pora wprowadzić cennik dla naszej usługi (plan cenowy). Naciśnij przycisk "Dodaj plan cenowy". Otwarte zostanie nowe okno.Krok 11. Wprowadź nazwę planu cenowego - na przykład "Godzinowy".
Krok 12. Wybierz termin obowiązywania tego planu cenowego. Jeżeli chcesz, aby był on dostępny cały czas dla tej usługi, nie zmieniaj domyślnych wartości "Od" i "Do". W naszym przypadku chcemy wynajmować rowery od godziny 08:00 do 20:00.
Krok 13. Wybierz długość trwania danej usługi. W przypadku godzinowego wynajmu rowerów, wprowadź wartość 01:00 (jedna godzina).
Krok 14. Wprowadź cenę brutto dla tej usługi.
Krok 15. Ustaw odstępy czasowe, w których dostępna będzie dana usługa. W przypadku wynajmu rowerów zależy nam na stałej możliwości ich wynajmowania. Wprowadź więc wartość "1" (dostępność co minutę).
Co to oznacza? Jeżeli wynajmujemy rowery w godzinach 08:00 - 20:00, kolejne rowery możemy wynajmować o 08:00, 08:01, 08:02, itd.
Krok 16. Zapisz usługę. Zostanie ona dodana do listy aktywnych usług.DODATKOWY PRZYKŁAD - wynajem roweru na cały dzień.
W takim przypadku nazywamy plan cenowy "Dniowy".
Ustawiamy wynajem od 08:00 do 20:00.
Wybieramy długość "Dzień".
Wprowadzamy cenę za wynajem całodniowy.
Ustawiamy dostępność co minutę.

Co umożliwia nam taka konfiguracja?
Przykładowo, klient może wynająć rower o godzinie 10:00 i w cenie 30zł będzie mógł z niego korzystać przez cały dzień.


71 z 189 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software