INFO 4. Usuwanie archiwalnych danych
Aby usunąć trwale z bazy danych Rezerwacje, bazę klientów, spis dokumentów usuniętych bądź spis rezerwacji usuniętych, proszę o przejście do okna  Narzędzia --> Konfiguracja. 

1) Wybieramy zakładkę "Pozostałe" 
2) Wybieramy opcję jaka nas interesuje.
3) Wybieramy datę, do której dane mają zostać usunięte. 
4) Wybieramy co najmniej jedną z opcji. 
5) Naciskamy przycisk Usuń


62 z 123 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software