Lekcja 14 - Różnice między portalami (mapowanie i plany cenowe)
 

UWAGA! Rekomendujemy rozpoczęcie nauki od obejrzenia powyższego materiału.
Znacząco ułatwi Ci to odczytanie zawartości tabeli i podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących synchronizacji.


Różnice synchronizacyjne między wybranymi partnerami KWHotel
Dostępności Ceny Min. / maks. pobyt CTA / CTD Min. / maks. wyprzedzenie
Booking.com Tak Tak Tak Tak Tak
- jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
- włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

- ceny za osobę można przesyłać albo z poziomu KWHotel (wymagana odpowiednia konfiguracja
w KWHotel) lub sterować nimi bezpośrednio w extranecie Booking.com. Obie opcje wymagają
odpowiednich ustawień po stronie portalu.
Expedia Tak Tak Tak (WYMAGANE) Tak Nie
- jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
- włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

- Uwaga dla konfiguracji Occupany Based (wysyłanie cen za osobę):
w grupach pokoi KWHotel liczba łóżek musi być ustawiona tak, aby odpowiadała
maksymalnej liczbie osób objętej sprzedażą w panelu na Expedii.
W przeciwnym razie portal zwróci błąd.
Expedia wymaga wypełnienia min. / maks. pobytu w przedziale 1-31.
Jeżeli więc nie interesują Cię restrykcje, ustaw minimalny pobyt na 1 dzień
oraz maksymalny na 31.
Noclegi.pl Tak Tak Częściowo Tak Nie
- jedna dostępność współdzielona przez wszystkie plany cenowe
(poszczególne plany wciąż można zamykać restrykcjami).
- włączenie synchronizacji sprawia, że cenami możemy zarządzać jedynie w KWHotel.

- w konfiguracji planu cenowego w KWHotel należy ustawić prawidłową liczbę osób
uwzględnionych w cenie bazowej (zgodnie z ustawieniami po stronie Noclegi.pl).
- brak restrykcji per pokój. Przesłana restrykcja zostanie uwzględniona
we wszystkich typach pokoi w planie cenowych.
YieldPlanet Tak Tak Tak Tak Tak
- możliwość wysyłki osobnej dostępności dla każdego planu cenowego
z osobna.

- możliwość włączenia scentralizowanej dostępności, dzięki czemu
wystarczy przesłać dostępność na jeden plan cenowy, a pozostałe
pobiorą z niego dostępność. Wówczas używamy restrykcji do zamykania
innych planów cenowych (zalecana opcja).
- możliwość wysyłki cen do planów cenowych YieldPlanet z programu KWHotel.

- możliwość pobierania cen z planów cenowych w YieldPlanet i wyświetlanie ich w oknie
rezerwacji KWHotel.

- możliwość zarządzania cenami bezpośrednio w YieldPlanet; wówczas z KWHotel
przesyłamy jedynie dostępności.
Profitroom Tak Tak Tak Tak Tak
- dostępność należy wysyłać jedynie na plan cenowy "Główna dostępność".
ProfitRoom wykorzystuje ten plan cenowy do rozsyłania odpowiedniej
dostępności do pozostałych planów cenowych.
- możliwość wysyłki cen do planów cenowych Profitroom (cennik bazowy) z programu KWHotel.

- możliwość pobierania cen z planów cenowych w Profitroom (nie dotyczy ofert)
i wyświetlanie ich w oknie rezerwacji KWHotel.

- możliwość zarządzania cenami bezpośrednio w Profitroom; wówczas z KWHotel
przesyłamy jedynie dostępności.


YIELD PLANET - JAK WŁĄCZYĆ SCENTRALIZOWANĄ DOSTĘPNOŚĆ

W programie KWHotel przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > KWHotel API > edytuj wtyczkę
odpowiedzialną za synchronizację z YieldPlanet > Ustawienia > przestaw na TRUE opcję
SetAllotmentForAllRatePlans

Co to oznacza?
Wyobraź sobie, że masz w YieldPlanet 30 planów cenowych. Nie chcesz do różnych planów wysyłać różnych dostępności.
Wystarczy więc wybrać 1 plan cenowy, który jest ważny przez cały rok i to z nim synchronizować dostępności.


JAK WŁĄCZYĆ POBIERANIE CEN Z YIELDPLANET LUB PROFITROOM

W programie KWHotel przejdź do zakładki Plany Cenowe i kliknij opcję Ustawienia pobierania cen.
Wybierz z listy plany cenowe, z których chcesz pobierać ceny, włącz je i zapisz zmiany.

Od teraz, gdy włączysz okno rezerwacji, KWHotel automatycznie pobierze cenę z channel managera.

UWAGA! W przypadku synchronizacji z ProfitRoom, KWHotel pobierze ceny z planów cenowych,
ale nie pobierze z ofert.


✅ Potrzebujesz wsparcia lub chcesz, abyśmy ustawili wszystko za Ciebie? Zamów konsultację tutaj


1 z 3 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software