Czy dane w bazie danych programu KWHotel są szyfrowane?
Dane w samej bazie nie są szyfrowane, ponieważ nie byłoby możliwe np. wyszukiwanie Klientów. Szyfrowane może być połączenie z bazą danych (SSL). Odpowiednio zabezpieczone są również nasze serwery (jeśli hosting bazy danych programu został wykupiony w firmie KajWare).

Więcej informacji nt. przygotowania systemu KWHotel do Rozporządzenia RODO w tym artykule.

Więcej informacji nt. hostingu tutaj.
Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Website Chat Software