07. Kody GTU - jak ustawić je w programie KWHotel?
Nowa wersja pliku JPK (V7) wymaga od przedsiębiorców wykazania w ewidencji zakupu i sprzedaży, jakiego rodzaju towarów i usług dotyczy dana transakcja.

Grupy towarów i usług (w skrócie GTU) mają teraz przypisane symbole od GTU_01 do GTU_13.
Wystarczy przypisać je tylko tym towarom i usługom, które znajdą się na dokumentach wystawianych począwszy od 1 października 2020.


***** Lista kodów GTU *****

GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA
GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe
GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych
GTU_05 – Odpady
GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe
GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 – Budynki, budowle i grunty
GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej


***** Jak przypisać kod GTU do asortymenu w programie KWHotel *****

Krok 1. Przejdź do modułu Dokumenty księgowe.
Krok 2. Kliknij w zakładkę Asortyment
Krok 3. Wybierz asortyment, do którego chcesz przypisać kod GTU i kliknij dwukrotnie na jego nazwie, aby otworzyć okno edycji.
Krok 4. Zobaczysz nowe pole "GTU". Z rozwijanej listy wybierz kod, który chcesz przypisać temu asortymentowi.
Krok 5. Zapisz zmiany

Powyższą operację powtórz dla każdego asortymentu, który będziesz wykazywać na pażdziernikowych fakturach (i późniejszych).
***** Gdzie wyświetla się kod GTU w oknie edycji dokumentu księgowego *****

Gdy otworzysz dokument księgowy, zobaczysz nową kolumnę "GTU".A) Jeżeli wprowadzisz na fakturze tzw. asortyment zdefiniowany (czyli taki, który stworzyłeś samodzielnie w module Dokumenty księgowe > Asortyment), pole ze stawką GTU będzie wyszarzone i nie będziesz mógł go edytować.

Dzieje się tak, ponieważ stawka GTU powinna zostać przypisana w oknie edycji asortymentu (patrz poprzedni punkt).

B) Jeżeli wprowadzisz asortyment "z palca", pole ze stawką GTU będzie dostępne do edycji - możesz wówczas ręcznie wpisać odpowiednią stawkę.

C) Jeżeli wprowadzisz na fakturze asortyment zdefiniowany, lecz nie przypisałeś w nim zawczasu pola GTU, pole będzie wyszarzone i puste. Aby wprowadzić wartość, należy wrócić do okna edycji asortymentu i tam nadać odpowiedni kod GTU.


***** Jak towarowi wpisanemu "z palca" przypisać asortyment zdefiniowany *****

Jeżeli, przykładowo, wpisałeś ręcznie pozycję "cola", a jednocześnie posiadasz w programie zdefiniowany asortyment "napój Coca Cola",
 możesz nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nazwie towaru.

Spowoduje to otwarcie nowego okna, gdzie w polu "Related product" możesz wybrać utworzony wcześniej asortyment
 i przypisać jego wartości do ręcznie wpisanej pozycji.***** Czy kod GTU będzie wyświetlać się na fakturach? *****

Nie, kod GTU wyświetlany jest jedynie w oknie tworzenia dokumentu, abyśmy mieli pewność,
że tworząc pod koniec miesiąca Jednolity Plik Kontrolny, wyślemy do Urzędu prawidłowe informacje.
Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software