07. Kody GTU - jak ustawić je w programie KWHotel?
Nowa wersja pliku JPK (V7) wymaga od przedsiębiorców wykazania w ewidencji zakupu i sprzedaży, jakiego rodzaju towarów i usług dotyczy dana transakcja.

Grupy towarów i usług (w skrócie GTU) mają teraz przypisane symbole od GTU_01 do GTU_13.
Wystarczy przypisać je tylko tym towarom i usługom, które znajdą się na dokumentach wystawianych począwszy od 1 października 2020.


***** Lista kodów GTU *****

GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA
GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe
GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych
GTU_05 – Odpady
GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe
GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 – Budynki, budowle i grunty
GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej


***** Jak przypisać kod GTU do asortymenu w programie KWHotel *****

Krok 1. Przejdź do modułu Dokumenty księgowe.
Krok 2. Kliknij w zakładkę Asortyment
Krok 3. Wybierz asortyment, do którego chcesz przypisać kod GTU i kliknij dwukrotnie na jego nazwie, aby otworzyć okno edycji.
Krok 4. Zobaczysz nowe pole "GTU". Z rozwijanej listy wybierz kod, który chcesz przypisać temu asortymentowi.
Krok 5. Zapisz zmiany

Powyższą operację powtórz dla każdego asortymentu, który będziesz wykazywać na pażdziernikowych fakturach (i późniejszych).
***** Gdzie wyświetla się kod GTU w oknie edycji dokumentu księgowego *****

Gdy otworzysz dokument księgowy, zobaczysz nową kolumnę "GTU".A) Jeżeli wprowadzisz na fakturze tzw. asortyment zdefiniowany (czyli taki, który stworzyłeś samodzielnie w module Dokumenty księgowe > Asortyment), pole ze stawką GTU będzie wyszarzone i nie będziesz mógł go edytować.

Dzieje się tak, ponieważ stawka GTU powinna zostać przypisana w oknie edycji asortymentu (patrz poprzedni punkt).

B) Jeżeli wprowadzisz asortyment "z palca", pole ze stawką GTU będzie dostępne do edycji - możesz wówczas ręcznie wpisać odpowiednią stawkę.

C) Jeżeli wprowadzisz na fakturze asortyment zdefiniowany, lecz nie przypisałeś w nim zawczasu pola GTU, pole będzie wyszarzone i puste. Aby wprowadzić wartość, należy wrócić do okna edycji asortymentu i tam nadać odpowiedni kod GTU.


***** Jak towarowi wpisanemu "z palca" przypisać asortyment zdefiniowany *****

Jeżeli, przykładowo, wpisałeś ręcznie pozycję "cola", a jednocześnie posiadasz w programie zdefiniowany asortyment "napój Coca Cola",
 możesz nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nazwie towaru.

Spowoduje to otwarcie nowego okna, gdzie w polu "Related product" możesz wybrać utworzony wcześniej asortyment
 i przypisać jego wartości do ręcznie wpisanej pozycji.***** Czy kod GTU będzie wyświetlać się na fakturach? *****

Nie, kod GTU wyświetlany jest jedynie w oknie tworzenia dokumentu, abyśmy mieli pewność,
że tworząc pod koniec miesiąca Jednolity Plik Kontrolny, wyślemy do Urzędu prawidłowe informacje.
46 z 93 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software