03.2. Faktury (strona 2)


Aby umieścić logo swojej firmy na wydrukach faktur (1), należy podmienić istniejący plik .jpg w katalogu - zgodnie z opisem, pole to wskazuje miejsce, w którym możemy wprowadzić logo naszego obiektu. 
Szybkim sposobem na dostanie się do tego katalogu, jest kliknięcie ikony lupy. Znajduje się ona na prawo od niniejszej opcji.

Formy płatności (2) - pozwala na wybranie oraz utworzenie domyślnej formy płatności, do wyboru przy wystawianiu dokumentów księgowych.

UWAGA! W przypadku form płatności, tylko pozycja "Gotówka" traktowana jest przez program nako podstawa do wystawienia dokumentu Kasa przyjęła.
W przypadku każdej innej formy płatności (także utworzonej przez użytkownika), system korzystać będzie z dokumentów bankowych.

Miejsce wystawienia dokumentów (3) - pozwala wprowadzić inne miejsce wystawienia dokumentu księgowego, niż wynikające z danych licencyjnych.

Nie uzupełniaj domyślnej formy płatności podczas tworzenia nowych dokumentów księgowych (4) - zaznaczenie opcji spowoduje, że wymagane będzie ręczne wybranie formy płatności w oknie wystawiania dokumentu księgowego.Przedrostki na dokumentach (nie mają wpływu na numerację) (5) - zaznaczenie opcji spowoduje zastapienie domyślnych przedrostków dokumentów, przedrostkami ustawionymi w oknie powyżej.

Drukuj przedrostki na dokumentach (6) - zaznaczenie opcji spowoduje, iż wpisane przedrostki będą uwzględniane na dokumentach księgowych.

Przedrostek nie ma wpływu na numerację (7) - zaznaczenie opcji spowoduje, że numeracja dokumentów ustalana będzie niezależnie od przedrostków.

Przykład:
FS 1 / 2018
FSR 2 / 2018
FSR 3 / 2018
FS 4 / 2018


Dopisuj do uwag na fakturze informację, na podstawie jakiego paragonu została ona wystawiona (8) - zaznaczenie opcji spowoduje umieszczanie na fakturze informacji, do jakiego paragonu zostały one wystawione.Domyślny opis usługi noclegowej na fakturach (9) - pozwala zaprojektować schemat, według którego uzupełniane będą uwagi o usłudze hotelowej na fakturach.
Użytkownik może wykorzystać zawarte tutaj zmienne (np. {3} <-- Nazwa pokoju), aby program uzupełniał pewne informacje automatycznie.

Przykład:

Wpisanie wartości "Pobyt gościa {5} w terminie {0} - {1}, pokój {2}" spowoduje wyświetlenie w uwagach do faktury:

"Pobyt gościa Jan Kowalski w terminie 2.11.2018 - 3.11.2018, pokój Lawendowy".

Generator, pozwalający także przetestować finalny wygląd tekstu w praktyce, dostępny jest pod niebieskim przyciskiem "Wprowadź domyślny opis w uwagach na fakturze".

UWAGA! Powyższa opcja zadziała jedynie w przypadku faktur wystawianych w oknie rezerwacji.

35 z 63 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software