INFO 03. Zmiana numeru konta bankowego
W celu zmiany numeru konta bankowego na dokumentach księgowych, czy potwierdzeniach rezerwacji, należy wybrać menu Narzędzia > Dane obiektu.
Konto należy zmienić w prawej części okna.
26 z 34 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Helpdesk