INFO 07. Kolejność wyświetlania pokoi na Grafiku rezerwacji
Pokoje sortowane są według kolejnych znaków symboli, dlatego program automatycznie postawi pokój 11 przed pokojem 2. 

Aby pokoje były posortowane w odpowiedniej kolejności, należy:

- przed numerem pokoi jednocyfrowych dodać „0” lub spację, w przypadku gdy ogólna liczba pokoi nie przekracza 99 (np. 02 i 11), 

- przed numerem pokoi jednocyfrowych dodać „00” lub dwie spacje, w przypadku gdy ogólna liczba pokoi przekracza 100 (np. 002),

- przed numerami pokoi dwucyfrowych dodać „0” lub spację, w przypadku gdy ogólna liczba pokoi przekracza 100 (np. 011).
10 z 11 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Customer Support Software